Emanuel Ferdinand Pierau (Fosten Tori)


De van La Prosperite afkomstige E.F. Pierau was een actief man. Hij sportte, trok op jonge leeftijd voor werk naar de Antillen en werd na terugkeer in Suriname politiek actief. Op zijn geboortegrond La Prosperite (Bersaba) is de Ferdinand Pierauweg naar hem vernoemd.

Emanuel Ferdinand Pierau (1905-1962) werd geboren in de buurt de voormalige plantage La Prosperité, die na 1863 in handen was gekomen van een aantal geëmancipeerden, waaronder ook de familie van diens neef Johan Pengel.

Pierau ging te Bersaba naar de lagere school en kwam voor zijn 4-jarige vervolgopleiding in het leerlingentehuis van de Evangelische Broedergemeente (EBG) in Paramaribo terecht. Hij werkte hierna in de manufacturenzaak van Kersten en viel in die tijd op vanwege zijn sportieve kwaliteiten als doelman. Hiernaast zou hij ook cricketten en hield hij van jagen en vissen.

In 1924 vertrok Pierau -zoals destijds meerdere Surinaamse jongelingen naar Curaçao waar bij de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij wekte. Hierna ging hij naar Aruba waar hij werkte voor Mexican Eagle en Lago Oil & Transport Co. Ltd. In de crisisjaren zou hij er in de ‘Surinaamse’ wijk San Nicolas een auto- en drankenzaak beginnen. Hij was in die periode ook betrokken bij de oprichting van Forester Courts op zowel Aruba als Curacao.

Nadat hij op Aruba in 1933 was getrouwd met de Venezolaanse Aura Cecilia Corona keerde hij na Trinidad en Demerara te hebben aangedaan in 1936 terug naar Suriname waar hij op Paranam werkte, waarnaast hij in die periode als secretaris van de Surinaamse Arbeiders Federatie fungeerde . Tevens begon hij in die tijd op La Prosperité een eigen zaak.

In de jaren vijftig zou hij tot drie maal toe tot Statenlid worden verkozen. Het zou er toe leiden dat hij in 1959 werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Hij nam in die periode in de Staten geen blad voor de mond en zou bij de behandeling van het onteigeningsontwerp voor Onoribo fijntjes laten weten dat de in 1915 afgegeven rechten op bauxietwinning in het gebied op slinkse wijze van de eigenaren van Onoribo waren verkregen.

Emanuel Ferdinand Pierau kwakkelde in die periode al met zijn gezondheid en kwam in 1962 te overlijden in ’s Lands Hospitaal. Hij werd op La Prosperite begraven, waarbij direct werd gemeld dat de door hem beijverde nieuwe weg van Republiek naar Bersaba naar hem zou worden vernoemd.

 

Fosten Tori, Geschiedenis, verleden, fosten, oorsprong, gron, roots, rutu, gron, reis

Auteur: Nico Eigenhuis blank

meer