Natuurwetenschappelijk onderzoek

Natuurwetenschappelijk onderzoek

← Terug

Natuurwetenschappelijk onderzoek van Suriname

D.C. Geijskes was een van de hoofdrolspelers in het natuurwetenschappelijk onderzoek in de jaren 1945-1965 in Suriname. Hijzelf bracht over zijn werk in deze periode zelf verslag uit.

Geijskes geeft in de introductie aan dat in de voorafgaande periode als het natuurwetenschappelijk werk geconcentreerd was in het Landbouw-proefstation (de Cultuurtuin) onder leiding van Prof. Dr. G. Stahel.

In zijn verslag noemt als eerste aandachtspunt het belang van de luchtkaartering, waarbij hij stilstaat bij het werk van de KLM in de jaren 1947-1949 en hij noemt hiernaast het belang van de oprichting van WOSUNA in 1954.

Voor de luchtkaartering werd gebruik gemaakt van het in 1948 met gelden uit het Welvaartsfonds gefinancierde Centraal Bureau Luchtkartering (CBL). In dit centrum waren diverse disciplines verzameld, aardrijkskundig-geologisch, bodemkundig en bosbouwkundig. Na 1953 werden de taken van het CBL overgenomen door het Landbouwproefstation en ‘s Lands Bosbeheer.

In 1950 ontstond op basis van de foto’s het Plan Blommestein dat voorzag in de bouw van een stuwdam voor de opwekking van elektriciteit. In 1958 werd de Brokopondo-overeenkomst gesloten en in 1964 zou de Afobakadam gereed komen. Hierna werd het effect op de natuur gemonitord door een hiervoor gevormd team van onderzoekers.

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis