Akara en diens verraad van Cuffy

← Terug

Akara en diens verraad van Cuffy

Bij de opstand te Berbice in 1763 hield Akara zich niet aan de gemaakte afspraken met opstandleider Cuffy. Hij zou zelfs overlopen naar de troepen van de kolonisten. Later werd hij als kapitein ingezet in de strijd tegen de Boni’s in Suriname.

Gouverneur Crommelin zond in 1763 zijn troepen naar Berbice waaronder de Zwitserse majoor Fourgeoud. Ze kregen er onverwachte medewerking doordat Akara overliep en meestreed tegen de opstandelingen.

In Berbice was in 1763 sprake van een grote opstand onder leiding van Kofi (resp. Cuffy). Op 23 februari 1763 kwamen de slaven in het gebied in opstand. Verdeeldheid onder de rebellen en aanvallen door de Nederlanders leidden er echter toe dat de opstand werd neergeslagen.

Akara leidde niet afgesproken aanvallen op Dageraad, op een moment waarop Europese versterking aangekomen was en het Afrikaanse slavenleger leed zware verliezen. Cuffy kreeg een hevig meningsverschil met Akara. Akara werd afgezet en gedwongen te werken tussen de manschappen.

Vervolgens sloot Akara een bondgenootschap met Atta tegen Cuffy. Daarna werkte hij samen met de Nederlanders, en nam deel aan de geslaagde aanslag op Accabre die een eind maakte aan de opstand. Kort daarna pleegde Cuffy zelfmoord. De Europese hulptroepen van Barbados en elders heroverden Berbice.

Toen Fourgeoud (1708-1779) tien jaar later als kolonel tegen de Boni’s optrok werd Akara met zijn compaan Gousery als kapitein ingezet in zijn troepen

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis