Waldeck

Waldeck

Plantage Waldeck te Nickerie was de voortzetting van een plantage die tot ca 1860 bekend stond onder de naam Waldijk, aan de kust van Nickerie. In 1903 zou er een vestigingsplaats komen voor vrije contractanten onder de naam Nieuw-Waldeck.

Plantage (Groot) Waldijk was aan de kust gelegen bij de plaats Nieuw-Rotterdam aan de punt van Nickerie. Evenals Nieuw Rotterdam zou het rond 1860 getroffen worden door een stormvloed. Nieuw Rotterdam ging geheel ten onder en zou hierna twee maal worden verplaatst, waarna het de naam Nieuw-Nickerie kreeg.

Voor Waldijk gold dat een groot deel van de cacao en bananenplantage was weggevaagd en de slavenmacht in 1863 op het nabijgelegen Waldeck te werk werd gesteld. Ten tijde van de emancipatie stond het op naam van Mary Reach, de weduwe van Jan Wijnand en werd er een 11-tal familienamen verstrekt.

In 1878 verscheen in de Surinaamse kranten een tweetal berichten. Het eerste was dat in Suriname –vijf jaar na de komst van de Lalla Rookh- de vestiging van vrije contractanten zou worden gestimuleerd. Het tweede bericht was dat Koning Willem III, de man die had getekend voor de Emancipatie voornemens was voor een tweede maal in het huwelijk te treden, en wel met Emma zu Waldeck und Pyrmont.

Waldeck zou nadien onder de naam Voorland Waldeck een vestigingsplaats voor contractanten worden en er kwamen zo’n 100 Hindostanen en 80 Javanen na afloop van hun contract terecht. In 1903 zou het de officiële status van gouvernementsvestigingsplaats krijgen onder de naam Nieuw-Waldeck. In de jaren dertig kreeg het hierna de status van Kielstra dorp.

 

 

Fosten Tori, Geschiedenis, verleden, fosten, oorsprong, gron, roots, rutu, gron, reis

Auteur: Nico Eigenhuis blank

meer