[rank_math_breadcrumb]


Terug naar vorige pagina

Hein de Vries

 

 

De Surinamer Henri Lucien de Vries -een halfbroer van kunstenaar Erwin de Vries- studeerde in Nederland economie en was tijdens de oorlog officier bij de Prinses Irene Brigade. Hij keerde na de oorlog terug naar zijn geboorteland, waar hij in 1965 tot gouverneur werd benoemd.

Mr. drs. Henry Lucien ‘Hein’ de Vries (1909 – 1987) zou in Londen tijdens de oorlog de “Oranjehaven” bezoeken die was opgericht op aangeven van Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema. Hij leerde er zijn latere echtgenote Käthe Cathy/Kaatje Peters (1915-2004) uit Den Haag kennen, die er beheerder was en eerder gehuwd was met Philips William Barnes.

Het stel zou direct na de oorlog in het Friese Leeuwarden in het huwelijk treden en ze zouden samen twee zoons krijgen. Ze gingen naar Suriname waar De Vries ging werken bij De Surinaamsche Bank, destijds de circulatiebank van Suriname, waar hij opklom tot lid van de directie. Zijn vrouw Kaatje de Vries-Peters zou medio jaren zestig het initiatief nemen om de kinderopvang Lotjeshuis te openen, onder de vleugels van de Young Women’s Christian Association (YWCA).

De Vries volgde in 1947 Frederik Lim A Po op als voorzitter van de Staten van Suriname en werd in 1949 Gecommitteerde van Surinaamse zaken in Nederland, wat hij zou blijven tot 1961. Begin jaren vijftig zouden twee van zijn Nederlandse vrienden in Suriname actief zijn. Landbouwdeskundige Max van Hoffen adviseerde over de Surinaamse citrus centrale en schrijver Anne de Vries zou er kinderboeken schrijven, waarbij hij dankbaar gebruik maakte van het door de Surinaamse onderwijzer Andre Brouwn voor de jeugd ontwikkelde leesmateriaal.

In 1961 ging De Vries werken bij de bauxietmaatschappij Suralco waar hij van april 1962 tot februari 1965 directeur-beheerder was. Hij zou hierop aansluitend in 1965 Gouverneur van Suriname worden als opvolger van Currie . Nadat hij was opgevolgd door Johan Ferrier hem in die functie op. Was hij nog lid van het bestuur van zowel Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen) als de Stichting tot bevordering van investeringen in Suriname

Fosten Tori, Geschiedenis, verleden, fosten, oorsprong, gron, roots, rutu, gron, reis

Auteur: Nico Eigenhuis

 

Terug naar vorige pagina