De Nieuwe Hoop

[ad_1] De Nieuwe Hoop

Er waren in Suriname meerdere plantages met de naam “De Nieuwe Hoop”. Die in het Para-gebied lijkt de opvolger te zijn van de aldaar gevestigde plantage De Oude Hoop, waar met de inzet van tot slaaf gemaakte inheemsen werd gewerkt. Plantage de Nieuwe Hoop kende als eigenaar o.a. Geyer, van Geyersvlijt.

Plantage de Nieuwe Hoop kent een lange historie. Het was oorspronkelijk bekend als Sawacabo en kreeg de naam Nieuwe Hoop zo rond de tijd van de beurskrach van 1772. Nadat het in het bezit kwam van Geyer werd het als houtgrond gebruikt.

De Duitse Johan Christiaan Geyer (1751-1823) kwam in de 18e eeuw als soldaat naar Suriname, waar hij maatschappelijk succes had en eigenaar werd van de plantages ‘De Vrede’ en ‘Nieuwe Hoop’ aan de Parakreek. Hij kocht hierna Geyersvlijt bij Paramaribo, die oorspronkelijk was aangelegd als koffieplantage, maar hij in de jaren 1820 – 1825 ook katoen produceerde.

Plantage De Nieuwe Hoop kwam rond 1830 in handen van een tweetal eigenaren, Van Mee en Hostmann, die tevens ook eigenaar waren van de nabij gelegen indigoplantage Mawakkabo. Het betreft resp.. de toenmalige secretaris van het gouvernement en een medicus.

Mr Govert Alexander van Mee (1792-1837) werd in Breda geboren, de plaats waar oud-gouverneur Crommelin zijn laatste dag had gesleten. Hij zou begin 19e eeuw in Suriname als gouvernements-secretaris een sleutelpositie innemen ten tijde van gouverneur Van Heeckeren. Hij was op de hoogte van de industrialisatieplannen voor Suriname ten tijde van koning Willem I en moet met Hostmann aan de wieg hebben gestaan van de vestiging van de indigo-fabriek op plantage Hanover. Van Mee werd samen met Hostmann in die periode ook eigenaar van plantage De Twee Kinderen, destijds ook een indigo-plantage.

Friderich Wilhelm Rudolph Hostmann (1794-1864) werd vlak bij het Duitse Hanover geboren en zou na zijn komst naar Suriname in 1836 op 41 jarige leeftijd een Surinaams huwelijk sluiten met Catharina Heidweiller (1817-1872), die destijds pas 19 jaar oud was. Ze zouden samen meerdere kinderen krijgen.

Hostmann kwam als geneesheer naar Suriname, maar werd daar ook als planter mede-eigenaar van plantage Mawakkabo, door hem omgenoemd tot Hanover, bij Para. Uiteindelijk zou hij zich ter plekke vooral gaan toeleggen op het aanleggen van botanische verzamelingen. Zijn collecties kwamen vooral terecht bij de Brit Sir William Jackson Hooker van de Geographical Society, de instelling waarvoor in Brits-Guyana de gebroeders Schomburgk actief waren. William Jackson Hooker was verantwoordelijk voor de Kew Royal Tropical Gardens.

Plantage de Nieuwe Hoop kwam ten tijde van de emancipatie niet meer in de boeken voor, omdat het was samengevoegd met plantage Hanover

Het werk van Botanicus William James Hooker levert de nodige associaties op

Fosten Tori, Geschiedenis, verleden, fosten, oorsprong, gron, roots, rutu, gron, reis
anda suriname anda suriname nico eigenhuis
Auteur: Nico Eigenhuis


[ad_2]