[rank_math_breadcrumb]


Terug naar vorige pagina

Boek Medicinale en rituele planten van Suriname

medicinale-en-rituele-planten-van-suriname

Het plantgebruik dat staat beschreven in dit boek is opgetekend tijdens veldwerk in Suriname, afkomstigvan herbariumexemplaren uit het Nationaal Herbarium Suriname (BBS) en het Nationaal HerbariumNederland (NHN) en uit de literatuur. Veldwerk in Suriname vond plaats tussen januari en juli 2006 (Van Andel) in de periodes februari-april en augustus-oktober in 2004 en 2005 en augustus-oktober in2006 (Ruysschaert en medewerkers).

Veldwerk in Suriname bestond uit semi-gestructureerde interviews en verzamelexpedities in en rondParamaribo, Bigiston (Marowijne), Klaaskreek, Nieuw Lombé en Marchallkreek (Brokopondo) en de omgeving van de Rijsdijkweg (Pará) en markt surveys in Paramaribo en Albina (Van Andel et al., 2007;2008; Van Andel & Havinga, 2008), en uit semi-gestructureerde interviews, verzamelexpedities en de inventarisatie van hectareplots rond Brownsweg en Powakka Gajapersad, 2005; Koppert, 2005; Van der Linden et al., 2005; Bavay et al., 2006; Van Kerckhove et al, 2006; Van de Putte et al., 2007; Vermeulen et al., 2007; Ruysschaert et al., 2009; Ruysschaert, 2011). Aanvullend onderzoek werd verricht onder Surinamers in Nederland (Van Andel & van ’t Klooster, 2007; Van Andel & Westers 2010)

De informatie omtrent medicinaal plantgebruik in dit boek is bedoeld voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden. Om deze reden zijn de recepten vaak niet in detail weergegeven. Het is niet onze bedoeling de lezer te adviseren over het voorkomen, diagnosticeren, behandelenof genezen van welke aandoening dan ook met behulp van medicinaleplanten.

Als u gezondheidsklachten heeft of bepaalde medicinale plantenwilt gebruiken, bespreekt u dit dan altijd met uw arts. Kruiden kunnen gevaarlijk zijn als ze in te grote hoeveelheden of voor de verkeerde aandoening worden gebruikt, of gecombineerd worden met synthetische medicijnen en/ of alcohol.

Niet alles wat uit de natuur komt is ongevaarlijk! De schrijvers, medewerkers, informanten, uitgever of instituten die deze publicatie hebben mogelijk gemaakt kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige nadelige effecten veroorzaakt door het gebruik van de planten die in dit boek worden genoemd.

Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van botanie en tuinen

Prof.dr. T.R. van Andel

 

 

 

 

 

 


Terug naar vorige pagina