Anton Sweers (Fosten Tori)

Sweers

Voor de opvoering van Albert Helman’s resp. Lou Lichtveld’s Passiespel in Suriname zou hij een beroep doen op een gerenommeerd regisseur, te weten Anton Sweers.

Anton Sweers (1902-1969) werd in Amsterdam geboren en speelde als acteur zijn eerste rollen als lid van de Maria-congregatie, de toneelclub van het parochiepatronaat. Hij streefde al vroeg naar een verbetering van het repertoire van het amateurtoneel en werd actief als regisseur van de door hem zelf in 1929 opgerichte Rooms Katholieke Amsterdamse Toneelvereniging.

In de jaren twintig schonk hij vooral de aandacht aan mensen uit de jeugdbeweging; en introduceerde in Nederland het lekenspel, de Nederlandse variant van het Duitse Laienspiel, toneel voor mensen met dezelfde overtuiging.

Als vervolg begon hij een uitgeverij met de naam Ons Leekenspel, omdat hij veel van het bestaande toneelrepertoire niet geschikt achtte voor amateurs en ook niet in overeenstemming met zijn katholieke geloofsovertuiging. Hij streefde naar een karakteristieke volks- en gemeenschapscultuur in het toneel en bracht stukken waarin grote aantallen acteurs meededen.

Nadat het in 1954 ten tijde van het Statuut was gekomen tot de vorming van een Passiespelcommissie in Suriname zou zes jaar later door Lou Lichtveld het Passiespel in een grootse voorstelling neergezet, die door Anton Sweers in opdracht van Sticusa werd neergezet in een Surinaamse setting. De voorstelling werd 12 maal opgevoerd, maar het geheel zou geen vervolg krijgen.

Nadien zou de Surinaamse componiste Majoie Hajary in de jaren zestig werken aan haar grootse stuk Da Pinawiki, de lijdensweek, met daarin La Passion Selon Judas -de Judaspassie- met teksten in het Sranan en te brengen door mensen van alle gezindten . Het werd in Suriname op de planken gebracht en de muziek verscheen op LP.

 

 

Fosten Tori, Geschiedenis, verleden, fosten, oorsprong, gron, roots, rutu, gron, reis

Auteur: Nico Eigenhuis blank

meer