suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Grens-Guyana
 suriname  Grens Guyana  1
 suriname  Grens Guyana  2
 suriname  Grens Guyana  3
 suriname  Grens Guyana  4
 suriname  Kaart Guyana
 suriname  DEFPOL
 suriname  Kabinet MAY

Onderwerpen
Algemeen
 suriname  Suriname info
 suriname  Landkaarten
 suriname  Google kaart
 suriname  Paramaribo
 suriname  Kaart Albina
 suriname  Statistieken
 suriname  De Grondwet
 suriname  Uitleverings
     verdrag
     Sur-Ned

 suriname  Grens Guyana
 suriname  Verkiezingen

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Algemeen - - Grens-Guyana

 suriname . NU terug
 suriname  Alle onderdelen
Kabinet May en Protest J.A. Pengel   ( Bron De West)

Na de val van het kabinet Pengel in maart 1969 kwam er een zakenkabinet onder leiding van premier Arthur May aan de macht. Dit kabinet bestuurde Suriname voor enkele maanden. En juist in deze periode ontdekte de Guyanese regering onder leiding van Forbes Burnham de zwakke schakel in de ketting en werd Tigri aangevallen.

Op het moment van de aanval had de minister van Justitie en Politie in het kabinet May, de landbouwingenieur Ramsewak Shankar, de DEFPOL eenheid in het zuidwesten van ons land al behoorlijk verzwakt door politieagenten voor gewone diensten naar Paramaribo terug te halen.

Zo kon Tigri in handen vallen van de Guyanese agressor en werd een groot deel van ons territoir gegijzeld. Deze gijzeling duurt tot op heden en niemand doet iets wezenlijks om deze gijzeling ongedaan te maken. Van dit kabinet kan naar onze mening zeker niet verwacht worden dat ze de gijzeling ongedaan zal maken, daar men het al enige malen heeft gehad over `body bags' die men te allen tijde wenst te vermijden.

Kort na de aanval en inname van Tigri door de Guyanese militairen kwam de ex-premier Johan Adolf Pengel en voorzitter van de NPS met een verklaring uit.

Deze verklaring luidde als volgt:

Kabinet May in gebreke gesteld

Het Hoofdbestuur en de Fractie van de Nationale Partij Suriname zijn naar aanleiding van het binnendringen van Guyanese troepen in het Surinaams grondgebied tussen de Coeroenie en de Corantijn gistermiddag in spoedvergadering bijeen geweest.

Het Hoofdbestuur en de Fractie hebben hun verontwaardiging geuit over de acties van Guyanese zijde op Surinaams grondgebied die hebben geleid tot bezetting van een Surinaams vliegveld en tot confrontatie tussen Guyanese en Surinaamse manschappen.

Ernstige verontrusting bestaat over de wijze waarop bij het kabinet May in de periode vanaf maart j.l. de aandacht voor het grensconflict is verslapt en de bescherming van de integriteit van ons grondgebied is verminderd. Deze verontrusting is des te groter omdat ondanks de berichtgeving uit Guyana in de afgelopen dagen, de regering in gebreke is gebleven de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen.
Het kabinetMay heeft in zijn streven om alles wat de regeringPengel heeft tot stand gebracht weg te maken, met veronachtzaming van het landsbelang terzake manschappen in het gebied verminderd en de leiding ter plaatse gesteld in handen van personen die wellicht niet voor de in het grensgebied toegedachte taak berekend zijn.

Er zijn aanwijzingen dat de Guyanese regering misbruik heeft gemaakt van tekortkomingen van het KabinetMay om verder door te dringen in het Surinaams grondgebied. Het is niet te verwachten dat het KabinetMay, gezien zijn labiele constitutionele positie en het feit dat dit kabinet niet door het volk wordt gedragen, in staat zal zijn de grote verantwoordelijkheden die thans op de regering zijn komen te rusten, te dragen en de kritieke situatie het hoofd te bieden. Het KabinetMay heeft zijn beperkt mandaat tot het onmiddellijk ontbinden van de Staten genegeerd en door geen acht te slaan op het duidelijk uitgesproken verlangen van het volk tot het onmiddellijk houden van verkiezingen, zichzelf in een bijzonder netelige positie gemanoeuvreerd, waarvan door de Guyanese regering handig gebruik wordt gemaakt.

De Nationale Partij Suriname is onder voorschreven omstandigheden genoodzaakt de regering in gebreke te stellen en aansprakelijk te houden voor de ernstige consequenties die de verscherping van het grensconflict tot gevolg zal kunnen hebben.

De onmiddellijke terugtrekking van de Guyanese manschappen van het Surinaams grondgebied wordt met klem geŽist en het volk van Suriname wordt opgeroepen hierbij krachtige steun te verlenen.

Van de regering wordt de onmiddellijke ontbinding van de Staten en het op de kortst mogelijke termijn uitschrijven van de verkiezingen geŽist teneinde een op het Parlement steunende regering de gelegenheid te geven de kritieke situatie waarin ons land verkeert, met gezag op te lossen.

Paramaribo, 19 augustus 1969
De Nationale Partij Suriname

J.A.Pengel, voorzitter

A.Morgenstond, secretaris.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††