J.J. Thomson

← Terug

J.J. Thomson

Onderwijzeres J.J. Thomson zou tijdens haar lange carrière als onderwijzeres het nodige bijdragen aan de ontwikkeling van sportactiviteiten in Suriname. Naast haar liefde voor korfbal is haar initiatief om de avondvierdaagse in het land te organiseren memorabel.
Haar vader John Robert Thomson (1853 -1933) -naar wie de J.R. Thomsonstraat is vernoemd- was een gerespecteerd onderwijzer die onder de naam J.R. Thomson de Surinaamse geschiedschrijving ter hand nam vanuit een niet-blank perspectief. Hij was ten tijde van zijn pensioneren werkzaam aan de Koning Wilhelmschool, later de Koningin Wilhelminaschool en fungeerde hiernaast als voorzitter van de Koloniale Staten.

Zijn dochter Jansje Julia Thomson werd in 1890 in Paramaribo geboren en was woonachtig in haar ouderlijk huis aan de Klipsteenenstraat. Ze zou nadat haar vader na zijn pensionering naar Nederland was vertrokken aan de Oranjestraat nummer 15 komen te wonen. Haar carrière in het onderwijs nam een aanvang aan de Willemschool, en ze zou in 1910 worden aangesteld aan de Hendrikschool.

Als onderwijzeres kwam ze in het bezit van de aktes Frans en Engels. Dat haar verdiensten als onderwijzeres zich niet alleen beperkten tot haar eigen werkterrein blijkt uit het feit dat ze zitting had in de examencommissie van de opleiding tot belastingverificateur. Ook nam ze in 1937 deel in het comité dat de festiviteiten rond het gouden jubileum van de Hendrikschool organiseerde.

Haar sportieve interesse kwam in eerste instantie in 1929 naar buiten toen ze een korfbalvereniging oprichtte voor de 4e klassers van de Hendrikschool. Nadien zou ze als penningmeesteresse fungeren voor de Korfbalvereningen. In 1934 nam ze hiernaast het initiatief om in Suriname ook wandelvierdaagses te organiseren. Ze nam hiervoor persoonlijk aan huis de aanmeldingen in ontvangst voor de proefloop die dat jaar werd georganiseerd. Om het initiatief gewicht te geven regelde ze een Comité met daarin prominenten op sportief gebied, waaronder Mobach en van der Schroeff.

Het einde van haar carrière als onderwijzeres kwam in 1947, toen ze op eigen verzoek eervol ontslag kreeg onder dankbetuiging voor de gedurende lange tijd aan het Land bewezen diensten. Ze werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

 In 1964 kende Suriname als primeur de deelname van een groep inheemsen aan de avondvierdaagse.
In 1964 kende Suriname als primeur de deelname van een groep inheemsen aan de avondvierdaagse.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis