J.J. Heilbron

J.J. Heilbron

← Terug

J.J. Heilbron

Heilbron was een van de stonfutu van het openbare onderwijs in Suriname. Hij was onder andere directeur van de Hendrikschool in Paramaribo.

Jacob Julius Heilbron (1847-1928) stond al op 17 jarige leeftijd in Suriname als onderwijzer voor de klas nadat hij in Nederland zijn hulpakte als onderwijzer had gehaald.

In 1871 werd hij in Paramaribo hoofd van een particuliere school. In 1876 trouwde hij met Elisabeth Bueno de Mesquita (1848-1919) met wie hij 10 kinderen kreeg.

In 1887 werd hij de eerste directeur van de Gecombineerde School, die in 1903 werd hernoemd tot Hendrikschool, naar gouverneur Hendrik Jan Smidt die de school officieel had geopend.

Hij zou er in 1910 eervol ontslag krijgen als directeur, maar bleef wel aan als directeur aan de Normaalschool (de onderwijzersopleiding) waar hij naar schatting zo’n 300 Surinaamse onderwijzers heeft opgeleid. Hiernaast werd hij benoemd tot inspecteur van het onderwijs in Suriname en tevens beheerder van de koloniale bibliotheek.

Anno 1915 ging hij pensioen na 50 jaar actief te zijn geweest in het onderwijs, waarbij hem een album werd aangeboden als blijk van waardering. Hij overleed in 1928 Amsterdam, en ligt op Zorgvlied begraven.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis