Indira Gandhi

Indira Gandhi

← Terug

Indira

Na de moord op Indira Gandhi in 1984 zou in Suriname het Pad van Wanica naar haar worden vernoemd. In het district Wanica is dan ook ongeveer de helft van de bewoners van Hindoestaanse afkomst.

In 1916 kwam er een einde aan de aanvoer van nieuwe contracten uit India naar Suriname. Dit betekende dat er steeds meer plaats beschikbaar moest komen voor degenen die na afloop van hun contract in Suriname wensten te blijven. Een van de gebieden waar de vestiging plaats vond was rond Magenta, in het district Wanica.

Tijdens de eerste wereldoorlog bleek het grote belang van de eigen rijstteelt in Suriname. In die tijd werd onder districtscommissaris en landbouwkundige Jacob Boonacker (1879–1964) door de voortvarende aanpak van de rijstteelt Nickerie op de kaart gezet als Suriname’s rijstcentrum.

De ruimte die de kleine rijstboeren te Magenta kregen bewees zijn waarde toen begin jaren dertig Suriname geraakt werd door de wereldcrisis; maar de voorzieningen te Wanica waren lange tijd niet optimaal. Er was een slecht wegennet en de infrastructuur was gebrekkig.

De Hindoestaanse gemeenschap zou zich begin jaren 20 ook gaan afzetten tegen het zogenoemde ‘sektarische onderwijs’. Het in 1922 opgerichte Bharat Oeday verwoorde de bezwaren tegen met name het onderwijs door de Katholieke Fraters. Uit de geuite bezwaren bleek ook dat de Brits-Indische contractanten niet langer genoegen namen met een ondergeschikte rol in de kolonie. Bharat Oeday heeft dan ook als vertaling “opkomende Hindoestanen’.

Ten tijde van de komst van Anton de Kom naar Suriname behoorde leden van deze groep tot degenen die zich bij hem zouden melden. Bij de schermutselingen die volgden werd een van ze, genaamd Mohabier, dodelijk getroffen. Na de komst van Kielstra zouden de Aziaten meer rechten krijgen in Suriname en tijdens WOII zou districts-commissaris en Indoloog Johannes Michels van zodanige betekenis blijken dat naar hem in Wanica een straat werd vernoemd.

Bij de foto: Indira Priyadarshini Gandhi, geboren Indira Nehru (1917-1984) regeerde India van 1966 tot ze in 1984 werd vermoord, met een onderbreking tussen 1977 en 1980. Indira was het enig kind van Jawaharlal Nehru, de eerste premier van India.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis