Avila

← Terug

Avila

Afbeelding kan het volgende bevatten: staande mensen en buitenAvila is een stad en gemeente in Spanje dicht bij Madrid, en gold als centrum van de Spaanse inquisitie. De Surinaamse plantage Ayo kende in 1675 Isaac d’Avilar als eigenaar, een naam die verwijst naar deze stad. Uit Avila kwamen ook heiligen, waarvan Theresia van Avila de bekendste is.

Tomás de Torquemada (1420-1498) was een monnik in de orde van de Dominicanen en berucht inquisiteur. Hij is verantwoordelijk voor het ombrengen van minstens 13.000 joden. Op zijn aandringen vaardigde koningin Isabella op 31 maart 1492 in Spanje een Akte van Verdrijving uit.

Deze akte bepaalde dat alle Joden die zich niet tot het christendom bekeerden, binnen drie maanden het land moesten verlaten. Ruim 160.000 Joodse families ontvluchtten daarop het land. Omdat zij in die tijd erg belangrijk waren voor de economie van het land, wordt deze actie ook wel gezien als een van de oorzaken van het verval van Spanje als wereldmacht. Het wordt ook niet uitgesloten dat Torquemada zelf Joods bloed had.

Theresia van Ávila (1515 –1582) was een mystica die later heilig is verklaard. Haar ouders waren tot bekering gedwongen joden of marranen. Samen met de heilige Johannes van het Kruis heeft zij de orde van de Karmel hervormd in de zestiende eeuw.

Ze trad in 1535 in het “Klooster van de Menswording” (La Encarnación) te Ávila maar moest het klooster echter in 1538 alweer verlaten omdat ze ziek werd. In 1542 genas ze uiteindelijk, zonder aanwijsbare oorzaak.

Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en de voedstervader van Jezus Christus. Na haar genezing maakte Theresia een periode van geestelijke dorheid door, die gevolgd werd door een tijd van bijzondere genaden Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Theresia in 1562 haar klooster van de heilige Jozef, in Ávila.

De rest van het leven van Theresia was een aaneenschakeling van enerzijds bijzondere genaden in haar persoonlijke leven, en anderzijds kloosterstichtingen en het schrijven van constituties en mystieke geschriften in haar publieke leven.

Wat het eerste betreft zijn de doorboring van haar hart met een vurige pijl van liefde en haar mystieke huwelijk wereldberoemd geworden, onder andere door een zeer vlammend barok beeldhouwwerk De extase van Theresia . Haar geschriften hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend beïnvloed, dat zij door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar.

Het beeld van de Extase van Theresia in de Santa Maria della Vittoria kerk in Rome is een meesterwerk van de Italiaanse kunstenaar Gian Lorenzo Bernini uit de tijd van de barok.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis