Asgar Karamat Ali

Asgar Karamat Ali

← Terug

[ad_1]

Asgar Karamat Ali

Asgar Karamat Ali was Statenlid en lid van de Surinaamse delegatie bij de eerste Ronde Tafel Conferentie. Hiernaast was hij een van de bioscoopeigenaars van de ‘Gebroeders Karamat Ali’.

De vader van Asgar Karamat Ali (1907-1958) was ziekenoppasser bij Mariënburg en zijn moeder een rietkapster op dezelfde plantage. Asgar werd al spoedig tolk in de Hindoestaanse- en Bengaalse talen bij het departement van Binnenlandse zaken in Paramaribo. Als leider van alle Brits-Indische immigranten droeg hij de eervolle titel Sardar.

Hij was mede-oprichter van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V.) en werd door Koningin Wilhelmina onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Asgar werd voorzitter van de Jamiatul Uluma (Raad van Wijzen) van de S.I.V. In die hoedanigheid heeft hij de emancipatie van moslimvrouwen bevorderd door hun toe te staan deel te nemen aan gebedsdiensten in de moskee.

Namens de moslimbevolking werd hij op 7 april 1942 benoemd als lid van de Staten van Suriname. In mei 1946 werd door hem Surinames eerste politieke partij, de Moeslim Partij, opgericht, waarvan hij de voorzitter werd. Deze partij was actief in het bevorderen van algemeen kiesrecht en het vertolken van de belangen van de Hindoestaanse en Javaanse moslims.

In 1948 was hij bij de Eerste Ronde Tafel Conferentie lid van de Surinaamse delegatie. Ter ondersteuning van de invoering van het algemeen kiesrecht liet hij in Suriname een steunbijeenkomst organiseren, waar Pater Weidmann, Sheikh Mohamed Jamaludin en Jagernath Lachmon het woord voerden. Na zijn terugkeer uit Nederland werd besloten tot oprichting van de Verenigde Hindostaanse Partij met Lachmon als voorzitter en hij als ondervoorzitter.

In 1949 liep hij tegen een veroordeling aan toen het notariskantoor waarvoor hij werkzaam was failliet ging.

Hij richtte op 27 juli 1935 de N.V. tot Exploitatie van Bioscopen ‘Gebroeders Karamat Ali’ op, eigenaar van o.a. het Luxor theater. Onderstaand het Luxor in vroeger tijden.


[ad_2]

FOSTEN TORI NANGA HISTORI