Zalman

Zalman

← Terug

[ad_1]

  Auteur: Nico Eigenhuis

Zalman

De eerste Zalman die voet zette op Surinaamse bodem was de in 1772 geboren Elija ben Sjlomo Zalman uit Litouwen. Hij was een naamgenoot van een beroemde rabbijn, die bekend stond als de Vilna Gaon, het genie van Wilna.

Elijah ben Solomon Zalman , “het vrome genie van Vilnius” (1720-1797) werd een van de meest bekende en invloedrijke figuren in de rabbijnse studie. Grote groepen mensen houden zich aan de reeks Joodse gebruiken en riten ( minhag ), de ” minhag ha-Gra “, die naar hem is genoemd, en die door velen ook wordt beschouwd als de heersende Ashkenazi minhag in Jeruzalem. .

Hij werd geboren in Sielec, Brest Litovsk, en was al op jonge leeftijd een autoriteit onder de rabbijnen. Als volwassene zwierf hij in verschillende delen van Europa, waaronder Polen en Duitsland. Geleerden, joods en niet-joods, zochten hem op wegens zijn inzichten in wiskunde en astronomie. In 1755, toen de Gaon vijfendertig was, verzocht rabbijn Jonathan Eybeschütz hem een oordeel in een onenigheid tussen Eybeschütz en rabbijn Jacob Emden.

Hij legde speciale nadruk op de studie van de Jeruzalemse Talmoed , die eeuwenlang bijna geheel was verwaarloosd. De Vilna Gaon leidde een ascetisch leven. Hij legde letterlijk de woorden van de Joodse wijzen uit, dat de Torah alleen kan worden verkregen door alle genoegens op te geven en door opgewekt het lijden te aanvaarden. De Gaon begon ooit aan een reis naar het land Israël, maar zag geen kans deze te voltooien.

De Zalmans kwamen al vroeg ook in Nederland terecht. Zo leefde in Amsterdam Salomon Shlomo-Zalman Juda Norden (1665-1728), en zien we de naam ook elders in het land terug. De familie kende ook een relatie met de familie Meijer, waardoor er ook de dubbele achternaam Zalman Meijer is ontstaan.

In Suriname is de familie Zalman inmiddels volledig geïntegreerd. Tot de bekende namen horen fitnessinstructeur en fotograaf Marinus Zalman en zijn zoons Marciano en Sirano. Mogelijk aan Zalman te relateren familienamen in Suriname zijn: Zalmijn van La Paix, Zalmo- van De Eendragt en Zalstam van d’Alyda en Karelsburg.

  Auteur: Nico Eigenhuis

[ad_2]