Wijngaarde en Carolina

← Terug

Wijngaarde en Carolina

       Vorige pagina

De familie Wijngaarde is in Suriname bekend, en hun plantage Carolina ook. Toch is er nog het nodige over ze te vertellen.

Abraham Garcia Wijngaarde (1823-1915) is de stamvader van de Wijngaardes. Op zijn grafmonument is zijn familierelatie met de Joodse familie De la Parra zichtbaar. Die relatie wordt des te duidelijker als je je realiseert dat de naam De la Parra staat voor Van de Wijngaard.

foto van Nico Eigenhuis.De vader van Abraham Garcia Wijngaarde was Abraham Garcia (1776-1832) die is begraven op de Beth haim te Jodensavanne. Zijn moeder is de mulattin Annaatje (1783-1860) die is geboren met de achternaam Van la Parra, en die in 1843 is gemanumitteerd als Annaatje Wijngaarde.

Voor haar zoon Abraham Garcia Wijngaarde geldt naar alle waarschijnlijkheid dat ook hij geboren is in slavernij onder de naam Van la Parra en met zijn moeder werd gemanumitteerd onder de naam Wijngaarde. Hij moet de nodige kwaliteiten hebben gehad want in 1853 was hij directeur van plantage La Diligence –dat in bezit was van de familie De la Parra- en in 1866 kocht hij Carolina (daarover hieronder meer).

In 1910 werd hij kapitein bij de gewapende Burgermacht in Boven-Suriname, een zeer belangrijke taak want dit betrof destijds ook het gebied dat is opgeofferd bij de aanleg van het Brokopondostuwmeer.

De geschiedenis van Abraham Garcia Wijngaarde en zijn familie is dus direct verbonden aan Jodensavanne en omgeving. Jodensavanne gold eeuwenlang als kerkelijk centrum voor de Joodse planters op de plantages rond Jodensavanne, totdat in 1832 een brand de Synagoge ter plaatse in de as legde. Jodensavanne deed tevens dienst als centrale begraafplaats voor de Joodse planters en kende een aparte begraafplaats voor tot slaaf gemaakten.

De Wijngaardes hebben als familie een apart kerkhof in gebruik bij Jodensavanne, de “Wijngaarde begraafplaats” genoemd.

Carolina is een voorzetting van de oude suikerplantage Carolina’s Hoop. Het ligt in een gebied dat deel uitmaakte van plantage Surimombo, dat destijds aan weerszijden van de Surinamerivier lag en eind 17e eeuw is aangelegd door de predikant/plantagehouder Baseliers,. In 1866, drie jaar na de Emancipatie in Suriname, kwam het gebied in het bezit van Abraham Garcia Wijngaarde.

Hij stichtte op de grond het dorpje Carolina. Zijn nazaten hebben allen rechten op het gebied, en veel van de Wijngaarde’s hebben er een buitenhuis. De familie Wijngaarde ken een goede verstandhouding met de lokale inheemsen/indianen. De familie is gerelateerd aan de families Wijnhard, Wijgaard, Wijgaar, Weinchard, IJngard, namen die allen ook zijn afgeleid van De la Parra.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis