Wigman

Wigman

← Terug

Wigman

In 1898 werd als eerste directeur van de Cultuurtuin in Suriname Jan Roelof Wigman aangesteld, een zoon van Harmen Jan Wigman, de hortulanus van Buitenzorg te Bogor, Indonesië.

Hortulanus Harmen Jan Wigman (1846-1923) werd geboren te Zutphen als zoon van een tuinman. Hij kwam als assistent-hortulanus te werken bij ‘s Lands Plantentuin te Buitenzorg Indonesië, waar hij in 1873 trouwde met Henrietta Cornelia Wildrik (1849-1925), geboren te Semarang, een dochter van Louiza Carolina Hoogehoed en erkend door Gerrit Jan Hendrik Couleman Wildrik.

Een hortulanus is de aanduiding van iemand die is belast met het technische beheer van een botanische tuin en staat onder de hortusdirecteur. Wigman senior zou 40 jaar op Buitenzorg werkzaam zijn en richtte met Treub “Teysmannia” op. In 1904 werd hij samen met Treub voor hun werk op Buitenzorg bekroond door de Franse regering.

H.J. Wigman senior zag dat ook zijn zoons na hem zou opklimmen in het vak, zo was zijn zoon H.J. Wigman junior ook tientallen jaren werkzaam als hortulanus op Buitenzorg en kwam zijn zoon Jan Roelof in Suriname te werken.

De komst van zijn zoon Jan Roelof (ook wel R.J.) Wigman naar Suriname in 1898 geeft aan dat er vanaf 1890 vanuit Suriname niet alleen sprake was van het aantrekken van Javaanse contractanten, maar er ook kaderpersoneel vanuit de Oost voor de West werd aangetrokken. Dit is ook terug te zien in de achtergronden van hierna aangestelde gouverneurs, zoals G.J. Staal.

Jan Roelof Wigman had in Suriname de nodige uitdagingen, waaronder het onderzoek naar de krullotenziekte in de cacao. Tijdens zijn verblijf was hij verantwoordelijk voor de ingebruikname van de Cultuurtuin op Slootwijk en zou hij zorgen voor diverse artikelen en publicaties. Hij zou in 1914 worden opgevolgd door de Zwitser Stahel.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis