Waterkant

Waterkant

← Terug

 

De Waterkant is een der oudste straten van Paramaribo.

De Waterkant is het gedeelte van Paramaribo dat de reizigers die vroeger per boot aankwamen het eerst zagen. Het was de plaats waar de schepen uit Europa en Amerika aanlegden, en waar de bewoners van de plantages aan wal kwamen tijdens hun bezoeken aan Paramaribo. Hier speelde het economische leven van de stad zich lange tijd af.

Al vanaf het eerste begin moet er een markt zijn geweest, waar goederen en slaven werden verhandeld ; al vrij snel zal er een lintbebouwing langs het water zijn ontstaan van voornamelijk goederenmagazijnen en havenkroegen.

Aan de Gravenstraat lagen weliswaar de belangrijkste huizen, maar ook aan die langs de Waterkant was de nodige aandacht geschonken. Jammer genoeg werd ook dit stadsgedeelte bij de branden van 1821 en 1832 zwaar getroffen, zodat de huidige bebouwing voornamelijk gedateerd moet worden in het tweede en derde kwart van de vorige eeuw.

Toch bezit de Waterkant nog een groot aantal royale koopmanshuizen en handelsgebouwen, waarvan er nog verscheidene, zij het in min of meer gewijzigde vorm, intact zijn.

De mooiste koopmanshuizen treffen we aan ik het gedeelte van Onafhankelijkheidsplein tot Waag. De huizenrij levert daar met haar stoepen, de straat, de rij amandelbomen en de groene zone langs het water een bijzonder mooie aanblik.