Verzoek aan de Koningin – Alwin Nassy

← Terug

Het verzoek aan de Koningin

       Vorige pagina

In 1944 werd door Alwin Nassy van de Nederlandse Guyana League een verzoek aan de Koningin gericht Suriname per direct autonomie te verlenen in de vorm van een Dominion status. Het had een voorbeeld kunnen zijn voor de verzelfstandiging van de Nederlandse koloniale gebieden.

foto van Nico Eigenhuis.Het blad Amigoe di Curaçao maakt op 26 oktober 1944 melding van het bovenstaande. Het citeert hierbij de destijdse bestaande Amerikaanse krant New York PM. Nassy spreekt namens de op dat moment tien jaar bestaande League.

Hij geeft als motief op de onder Kielstra gecreëerde achterstelling van de creolen, en benoemt tevens de benodigde rehabilitatie van de positie van de Javanen door het geven van goed onderwijs.

Het bericht is intrigerend omdat ook de positie van de geinterneerde Bos Verschuur aan de orde komt, en PM aangeeft dat Suriname als test-case zou kunnen fungeren voor de verzelfstandiging van de Nederlandse koloniën, juist aan de vooravond van de onafhankelijkheidsstrijd in met name Indonesië.

In Suriname zag Kielstra een geplande coupe van kolonel ‘Jantje’ Meyer en de Amerikaanse bevelhebber tijdens zijn bezoek aan Brits Guyana in juni 1943 verijdeld. Beide werden direct vervangen.

Op het moment van Alwin Nassy’s pleidooi voor semi-onafhankelijkheid, verwijzend naar eerder door de Koningin gedane uitspraken, had Kielstra zelf inmiddels het veld geruimd. Hij was in januari 1944 vervangen door Brons, die goed was ingevoerd in de inmiddels ontwikkelde toekomstplannen voor regio.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis