Halikibe

← Terug

Halikibe

       Vorige pagina

Halikibe heeft vooral bij de oudere Surinamers een magische klank. Ooit was daar een uitgaanscentrum gevestigd, en de plek was tijdens en na de 2e wereldoorlog in gebruik van de militairen.

foto van Nico Eigenhuis.
Aanlegplek van de Watervliegtuigen

Waar Halikibe de naam precies aan ontleend is niet helder, maar het zou gerelateerd kunnen zijn aan het Sranan hari kibri, oftewel wegwezen en schuilen. Wie zich een voorstelling wil maken van de ligging moet eerst even het huidige hotel Torarica wegdenken.

Daar was destijds namelijk een plein gelegen waar Suriname’s eerste busstation zou komen, het Rietbergplein dat was vernoemd naar Lambertus Johannes Rietberg die in 1919/1920 kort de gouverneur van Suriname was. Het adres van Torarica is Rietbergplein 1 en in de schuin ertegenover te vinden lokaliteit het VAT was destijds het busstation gevestigd.

Vlak naast Torarica was aan de Surinamerivier destijds Halikibe te vinden, in de richting van de huidige MAS (Maritieme Autoriteit Suriname).

Oorspronkelijk was Halikibe een plek waar sportactiviteiten werden georganiseerd, zoals damwedstrijden, en waar ook theatervoorstellingen te zien waren.

De vestiging van de zogenoemde Sociëteit Halikibe ging eind jaren twintig niet zonder slag of stoot. Berichten uit die tijd spreken van een ongewenste voorziening, waar weliswaar de Fien pokoe (fijne muziek ) van Budel’s Jazz Band te horen was, maar ook de favoriete dame van de dansvloer werd gekozen –de zogenoemde Halikibe prinses-, en drank werd geschonken, kortom een oord des verderf.

Het tij zat niet mee omdat nog geen jaar later de wereldcrisis uitbrak en Halikibe financieel in de problemen kwam. Te Halikibe werden desondanks in de jaren dertig nog feestjes georganiseerd, zoals in 1937 door de troep P.A.H.B. boys een afscheidsfeestje van mannen die zich op Aruba gingen vestigen. Tijdens de tweede wereldoorlog waren te Harikibe militairen gelegerd.

foto van Nico Eigenhuis.
Coney island

Ter hoogte van Halikibe was aan de Waterkant ook de aanlegplek te vinden van de Watervliegtuigen die Suriname destijds aandeden.

Een fraaie foto uit 1931 met daarop ook de dames Curiel herinnert hieraan. De 2e foto betreft Coney island dat werd gehouden op het Rietbergplein.

 

 

 

 

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis