Treu Medio te Ganzee

Treu Medio te Ganzee

← Terug

 

Hoofdkapitein Treu

Medio 20ste eeuw werd door fotograaf Willem van de Poll te Ganzee onder andere de lokale hoofdkapitein Treu geportretteerd. Diens kleding was belangrijk om gezag uit te dragen.

In 1923 was bij Ganzee sprake van een ernstig geval van mishandeling nadat de jongeling Atjetjekonda zich schuldig had gemaakt aan overspel. De dienstdoende agent A. Wolff kon zijn gezag onvoldoende duidelijk maken zodat de daders buiten schot konden blijven.

Kapitein Treu deed vervolgens een appel aan Wolf zich door de gouverneur te laten voorzien van een fatsoenlijke pet en een opdracht van het gouvernement tot medewerking gericht aan Groot-opperhoofd Jankoesoe.

In 1949 bezocht de toenmalige burgemeester van Amsterdam d’Ailly Ganzee. Hem kwam ter ore dat van een van de kapiteins de pet niet meer voldeed. De burgemeester regelde vervolgens dat door Districts-commissaris Michels drie nieuwe petten voor de kapiteins van Ganzee werden bezorgd.

In 1950 werd bij zijn bezoek aan Ganzee Prins Bernard ontvangen door hoofdkapitein Egmund en de kapiteins Alexander en Cyrenius. Hij woonde een kerkdienst bij onder leiding van zendeling Mittemeyer en voorganger Leerdam en hoorde het Wilhelmus vierstemmig zingen door de kinderen van het dorp.

Egmund Jozef Treu was ten tijde van het nemen van onderstaande foto 73 jaar en droeg als teken van zijn waardigheid een koperen plaat met het Rijkswapen.

Hoofdkapitein Treu

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis