Thielenius Kruijthoff

Thielenius Kruijthoff

← Terug

 

Thielenius Kruijthoff

 

De naam Thielenius Kruijthoff komen we zowel op Sint Maarten als in Suriname tegen. Er vonden binnen de familie diverse vernoemingen met deze naam plaats, waaronder aan kinderen met slavinnen. Er was zelfs een dochter met de naam Judith Thielenius Kruijthoff.

 

De eerste Thielenius Kruijhoff die we tegenkwamen in Suriname was de vader van de door Stedman bekende slavin Joanna. Hierna was er een Kruijthoff genaamd Adolf Thielenius Kruijthoff die in 1860 te Breda overleed.. Hoewel de meeste slaven op zijn plantage te Sint Maarten reeds in 1848 waren geëmancipeerd was er in 1863 alsnog sprake van een vergoeding (ad f 150 ) per geemancipeerde.

 

De in 1863 geëmancipeerde 14 slaven te Sint Maarten werden vergoed aan Judith R. van Romondt (Roermond). Een van ze was direct naar Adolf Thielenius Kruijthoff vernoemd, het betrof zijn zoon en die kreeg 1/3e van zijn plantage op Sint Maarten als erfenis. Tegelijkertijd was er in Suriname sprake van een vergoeding voor A.T. Kruijthoff en werd op plantage Hecht en Sterk een Adolf Filenius (?) Kruithoff geëmancipeerd.

 

Judith Rink Tielenius van Romondt kreeg ten tijde van de emancipatie op Sint Maarten niet alleen de vergoedingen, maar werd zelf als weduwe van Johan Willem van Romondt gemanumitteerd. Kennelijk was het in haar geval dat op dat moment zo dat ze zowel zelf de status van slaaf had, als dat ze eigenaresse was van slaven.Het leverde zelfs de bijzondere situatie op dat ze een vergoeding kreeg voor haar eigen emancipatie.

 

In Suriname was tijdens de emancipatie in 1863 Adolf Tielenius Kruythoff de eigenaar van plantage Hecht en Sterk. Hij was pakhuismeester en lid van de Raad van Justitie. De plantage heeft daarna nooit contractanten aangeworven, en werd waarschijnlijk al kort na de emancipatie buiten productie gesteld.

 

Suriname kende begin 20ste eeuw een handels-onderneming van Romondt waarvoor Cornelis Jong Baw werkzaam was.

Van Shirinivasi is een dichtbundel vernoemd naar plantage Hecht en Sterk