Surinamers op de Antillen en Aruba

← Terug

Surinamers op de Antillen en Aruba

       Vorige pagina

Zowel op Curacao als op Aruba zijn de nodige Surinamers te vinden. De reden is gelegen in de aldaar aanwezige raffinaderijen.

foto van Nico Eigenhuis.Raffinaderij Isla is gelegen op het gelijknamige schiereiland op Curaçao. Aan het begin van de 20e eeuw werd in Venezuela olie gevonden. Shell profiteerde daarvan omdat Curaçao op korte afstand ligt (ca. 80 kilometer).

Het bouwde hier tijdens de Eerste Wereldoorlog een raffinaderij die in 1918 werd geopend. In de jaren vijftig bood de raffinaderij werk aan rond 10.000 mensen.

Een half uur rijden van Oranjestad ligt San Nicolas de tweede stad van Aruba, de bakermat van het Arubaanse carnaval en geassocieerd met Aruba’s gouden tijden van de olie-industrie. De naam San Nicolas komt van grondeigenaar Nicolaas van der Biest (1808-1873).

Isla raffinaderij

Het voorvoegsel San is een verbastering van shon, dat ‘meneer’ betekent. Sommigen vinden het een deprimerend oord, anderen waarderen juist het eigen, West-Indische karakter van de stad.

De Antillen waren door de komst van de raffinaderijen voor Surinamers een aantrekkelijke plek om te gaan werken.

Onder hen bevond zich ook Louis Doedel die in Suriname geen emplooi kon vinden en zich ter plekke zou ontwikkelen tot een belangrijk vakbondsleider. Ook de Griekse schilder Pandellis vertrok eind jaren 20 uit Suriname naar de Antillen en maakte er furore.

De olieraffinaderijen op Curaçao en Aruba waren tijdens de tweede wereldoorlog van groot belang. Amerikaanse militairen komen deze industrieën beschermen en zowel Suriname (wegens de aanwezige bauxiet) als de Antillen en Aruba krijgen een belangrijke plaats in de wereldpolitiek.

De welvaart neemt toe. Dit versterkt ook het streven naar zelfstandigheid.

De Surinamers waren op de Antillen ook prominent aanwezig in de muziek. Met de CD Riba Dempel zijn de Antilliaanse liedjes van begin jaren vijftig terug te horen.

Helaas zijn de Surinaamse liedjes die destijds ter plekke zijn vastgelegd nog altijd niet gerestaureerd.

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis