Simeon Glunder granman van de Aluku’s

Simeon Glunder granman van de Aluku’s

← Terug

 

Simeon Glunder officieel beëdigd en geïnstalleerd. De installatie heeft op maandag 9 oktober plaatsgevonden op het presidentieel paleis.

Simeon Glunder werd maandag beëdigd als granman van de Aluku’s in Suriname na door zijn volk te zijn gekozen. Volgens Franklin Jabini, die deze informatie deelt, zijn de Aluku’s bekend om Fort Buku en hun grote leider, de vrijheidsstrijder Boni. Het nieuwe grootopperhoofd van deze marrongemeenschap aanvaardt zijn ambt in het 230ste sterfjaar van zijn grote voorganger Boni.

Jabini maakt duidelijk dat – anders dan de andere marronstammen – de Aluku’s geen vrede met de Surinaamse koloniale overheid hebben gesloten. “Zij voerden een bittere strijd tegen de koloniale overheid. Omdat het koloniale leger geen weerstand kon bieden, werden er Afro-Surinamers ingezet tegen hen, waaronder het bekende korps zwarte jagers, de Redi-Musu.”

“De Aluku’s van Suriname stonden aanvankelijk onder een hoofdkapitein, omdat de overheid geen nieuwe grootopperhoofden wilde erkennen”

Tijdens de zware strijd moest een deel van de Aluku’s uitwijken naar de Franse kant, waar zij nog steeds wonen. “Zij hebben daar een eigen traditioneel gezag dat door de Franse overheid is erkend.” Het andere deel bleef wonen in Suriname en vestigde zich meer in het zuiden. De gemeenschap van Suriname stond aanvankelijk onder een hoofdkapitein, omdat de overheid, aldus Jabini, geen nieuwe grootopperhoofden wilde erkennen naast de bestaande vier: Matawai, Ndyuka, Paamaka en Saamaka.

Echter, Glunder is een grootopperhoofd. Hij behoort tot de Jacobi lo en is geboren en getogen in het dorp Cottica aan de Lawa. Het stamhoofd heeft voorheen gewerkt voor de Medische Zending als polikliniek hulp.

Simeon Glunder heeft in het verleden gewerkt voor onder meer de Medische Zending en heeft op diverse manieren zijn bijdrage geleverd in het dorp Cottica aan de Lawarivier. “Zijn houding en handelingen zijn een voorbeeld voor anderen en hebben een positieve impact op het welzijn van het volk, in het bijzonder op dat van de dorpelingen en de marroncultuur”

Glunder heeft het hoogste gezag over zijn volk en is tevens geestelijk leider. Hij vormt samen met de kapiteins en basya van alle lo uit de Gaan-lo het traditionele gezag van de Aluku’s.

“De granman en het college van kapiteins en basya zijn bij de uitoefening van hun gezag over hun volk in principe niet onderworpen aan het nationale gezag”

 

 

 

Simeon Glunder