Roman

← Terug

Roman

De naam van stadsarchitect Roman klinkt niet alleen Latijns, hij is het ook. Deze Spanjaard kwam op jonge leeftijd naar Paramaribo en was in 1834 de stadarchitect.

foto van Nico Eigenhuis.Charles Anthoine Roman (1797– 1849) is geboren in Malaga. Hij arriveerde omstreeks 1812 in Suriname. Hij trad er in dienst van een meester-timmerman en bouwde grote plantagegebouwen en molens. Omstreeks 1830 was Roman uitgegroeid tot één der bekwaamste timmerbazen der kolonie.

In 1832 ging bij de Codjo Branti de Lutherse kerk verloren en in 1821 waren bij de Grote brand de Hervormde kerk en het gebouw van de Synagoge in vlammen opgegaan.

Als stadarchitect was Roman verantwoordelijk voor de herbouw van de Lutherse en de Hervormde kerk en in 1833 diende hij bovendien een offerte in voor de bouw van de nieuwe synagoge aan de Keizerstraat, waarvoor uiteindelijk timmerman Jean Francois Halfhide als bouwmeester optrad.

De Lutherse kerk en de Hervormde kerk werden ongeveer gelijktijdig gebouwd. Roman overleed in Suriname in 1849 op 52-jarige leeftijd en werd begraven op de R.K. begraafplaats op de hoek van de Rust-en-Vredestraat en de Steenbakkersgracht.

De nieuwe kerken kregen in 1835 de zegen van Prins Willem Frederik Hendrik ‘de Zeevaarder’ die enkele dagen in Suriname verbleef. Hij was destijds pas 15 jaar oud, maar al een ervaren vertegenwoordiger van het koningshuis.

Hendrik de Zeevaarder bezocht tijdens zijn verblijf ook Commewijne, waar met steun van koning Willem I de industrialisatie van de plantages ter hand was genomen.