Rochussen

← Terug

Rochussen

       Vorige pagina

Rochussen is in de stad Rotterdam een bekende naam door de schilder Charles Rochussen. De familie kent een koloniaal verleden.

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.Isaac Rochussen was een beruchte kaper uit Vlissingen. Hij zette in de 17e eeuw een kapersrederij op. In de 18e eeuw richt de familie met Herman van Coopstad de firma Van Coopstad en Rochussen op, die een grote rol speelde bij de handel in slaven.

C&R is in die tijd de op één na grootste particuliere slavenhandelaar in Nederland en vervoerde zo’n twintigduizend tot slaaf gemaakten. De aanwezigheid van dit bedrijf is een belangrijke reden voor het oprichten van het slavernijmonument in Rotterdam.

Jan Jacob Rochussen (1797-1871) was minister onder Willem I, Willem II en Willem III. Als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was hij in de jaren 1845-1851 actief bij het onder Nederlands gezag brengen van de buitengewesten.

Terug in Nederland was hij betrokken bij de totstandkoming van de afschaffing van de slavernij in Nederlands Oost- en West-Indië en Suriname. In 1858 werd hij minister van Koloniën en in dat jaar werden voor Suriname vijfhonderd Chinese arbeiders geronseld onder bemiddeling van de Nederlandse consul in Macau.

Na aankomst in Suriname bleek dat niemand hen wilde huren zolang men slaven voor niets kon laten werken. Hierop werd het gesloten contract buiten de Chinezen om gewijzigd door gouverneur Charles Pierre Schimpf ten voordele van de huurders. De Chinezen werden volkomen als slaven behandeld. Toen zij hiertegen in verzet kwamen werden zij zonder vorm van proces, in strijd met de reglementen, door de politie met rietslagen gestraft, een handeling die telkens weer herhaald werd. Een formele vraag om inlichtingen aan Minister van Koloniën Rochussen hielp niet.

De schilder Charles Rochussen (1814-1894) maakte in 1883 bij de wereldtentoonstelling in Amsterdam onderstaande tekening van de daar tentoongestelde groep Surinamers.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis