Rikken

Rikken

← Terug

Rikken

       Vorige pagina
Henri François Rikken voor een beeld van de H. Alfonsus
Henri François Rikken voor een beeld van de H. Alfonsus

De in Paramaribo geboren priester Rikken droeg in belangrijke mate bij aan de populariteit van de Katholieke kerk in Suriname. Als redemptorist richtte hij zich tot diverse etnische groepen, waarbij hij zich hun taal eigen maakte. Hij schreef ook diverse boeken.

Henri François Rikken (1863—1908) werd vlak voor de afschaffing van de slavernij geboren. Zijn vader was militair, en zijn creoolse moeder, de katholieke Maria Elisabeth Jantke had haar naam ook te danken aan een militair die in Suriname actief was, namelijk F.A. Jantke. Zijn priesterstudie deed hij in Nederland van 1877 tot 1891.

In Suriname werkte hij o.a. in Coronie, te Vierkinderen, en te Chattilon en ook organiseerde hij de missie onder de Chinezen, waartoe hij hun taal leerde. Hij maakte hiernaast studie van de Surinaamse geschiedenis en folklore en verdiepte zich in het Sranan.Ten behoeve van de Curaçaose arbeiders die betrokken waren bij de aanleg van de Lawa-spoorlijn leerde hij het Papiamentu.

William Man A Hing besteedde aandacht aan zijn bijzondere positie in de Chinese gemeenschap, en meldt over hem o.a. “Pater Rikken kreeg de leiding over de Chinese parochie, die aanvankelijk samenkwam in de St. Rosaschool en later in de eigen Antoniuskerk aan de Burenstraat. Voor een beter contact met zijn gemeenteleden gaf hij (onder zijn Chinese naam Li-Chien, in pinyinspelling Li-Jian) een gestencild maandblad uit in het Chinees met de naam Kwai-Fa die Zonnebloem betekent. Het periodiek hield het evenwel al na een jaar in 1894 voor gezien.

Had Rikken geen Chinees spekende opvolger onder zijn collega’s, zijn missiewerk bleek meer gehoor en invloed te hebben gehad bij een aantal nazaten van zijn parochianen. Vooral van vrouwelijke zijde was er belangstelling te bespeuren voor toetreding tot een congregatie of orde. In de meeste gevallen hebben zij een seculier leven geleid: hun werkzaamheden strekten zich uit van pastoraal werk tot het geven van onderwijs. Een inventarisatie van de religieuze personages van de Surinaams-Chinese groep van nazaten met achtergrondgegevens vermag een beeld op te leveren van het onmiskenbaar integratieproces bij de betrokken familie’s.”

Pater Rikken richtte zich als schrijver op zijn eigen land, Suriname. Hij kende de geschiedenis van het land goed en toonde zich in zijn werk een groot kenner van de verschillende culturen. Werken van zijn hand zijn: Tokosi of Het Indiaans Meisje (1901), Codjo de Brandstichter (1902) en Ma Kankantrie (1907).

 

  Auteur: Nico Eigenhuis