Rapport Snellen

Rapport Snellen

← Terug
Rapport Snellen
In 1933 bracht Ernst Snellen rapport uit over de aanvoer van arbeiders voor den landbouw in Suriname. Hij had er jarenlang aan de Cultuurtuin gewerkt, en schreef het als proefschrift. Promotor was Van der Stok, omdat zijn beoogde promotor Kielstra pas was aangesteld als gouverneur van Suriname.
Na een uitgebreid en interessant betoog over de historie van de plantage-economie in Suriname gaat hij in op de rapportage van J. van Vollenhoven uit 1911 over de toestand der Javanen in Suriname en de rapportages van het Suriname Studie Syndicaat in 1920.
De uitkomst was in 1920 dat een uitgebreid kolonisatie van Javanen in Suriname gewenst was voor de landbouw, met een directe werving vanuit Suriname op Java. Hij geeft aan dat sindsdien de werving zich vooral op de Surinaamse Bauxite Maatschappij te Moengo had gericht en dat vooralsnog geen succes was geworden.
Hiernaast stelt hij dat door de ontwikkelingen in de wereldeconomie begin jaren twintig de gedaalde prijzen van de landbouwproducten, zoals koffie en cacao druk veroorzaakten op de beschikbare middelen voor de werving van Javanen, leidend tot een rekest in 1926 om de bijdrage van de planters te verminderen.
Snellen sluit af met het voorstel om de productie-voorwaarden voor de kleine landbouw in Suriname gunstiger te maken. Geheel in de tijdsgeest, het rapport verscheen in de crisisjaren, geeft hij aan dat hiervoor de middelen vooral moeten worden vrijgemaakt in Suriname zelf. De problemen die dit laatste met zich mee zou gaan brengen werden in Suriname ervaren door zijn beoogde promotor Kielstra.
Het volledige rapport van Snellen is te vinden op onderstaande link

>>>>Rapport dr Snellen

De foto betreft een oude Suriname opstelling in het Tropenmuseum

 

  Auteur: Nico Eigenhuis