Predikant Wichers

← Terug

Predikant Wichers

Na het vertrek van gouverneur Wichers was er in Suriname nog een Wichers actief, te weten Hendrik Rudolph (resp. Rudolf of Ludolf) Wichers. Hij was er actief als predikant.

Gouverneur Jan Gerhard Wichers (1745-1808) is in het Nederlandse Groningen geboren en ging als jurist naar Suriname. In 1775 werd zijn zoon Jan Wicherides geboren als kind uit zijn relatie met de vrije negerin Adjuba van Hesterslust. Jan Gerard werd in 1784 aangesteld als gouverneur van Suriname. In 1790 liet hij er het Surinaamse fort Groningen aanleggen –door hem vernoemd naar zijn geboorteplaats- , met aan de overkant leprozerie Voorzorg.

In 1790 droeg Jan Gerhard Wichers het bestuur over aan Jurriaan François de Friderici en keerde hij terug naar Holland. Hij overleed er in 1808. Al in 1783 reisde Jan Wicherides (de toevoeging ‘ides’ duidt in het Grieks ‘zoon van’ aan) op zevenjarige leeftijd met zijn vader naar Nederland. Zijn vader was toen nog niet aangesteld als gouverneur. Als ‘mulat’ was hij in Nederland een bijzondere verschijning, en hij zou burgemeester van de gemeente Uithoorn worden.

Hendrik Rudolf Wichers (1815-1857) was net als gouverneur Wichers in het Nederlandse Groningen geboren. Hij was in Suriname actief als predikant voor de Hervormde gemeente in Nieuw-Rotterdam (de verzonken stad). Hij was er getrouwd met Sara Milton, en in 1841 kregen ze een dochter Henrietta Cornelia Philippine Wichers die trouwde met Hendrik Coenraad van Genderen en in 1876 te Demerary overleed.

Hendrik Coenraad van Genderen was in 1813 geboren en een leerling aan Stads Franse Jonge Heren kostschool te Weesp in 1829. Hij vertrok in 1840 vanuit Harmelen naar Demerary. Met Henrietta Cornelia Philippine Wichers kreeg hij als kinderen Maria Louisa in 1866 en Herman C. van Genderen in 1870.

De grafsteen van predikant Hendrik Rudolf Wichers is te vinden in Nieuw-Nickerie. Na zijn overlijden is het gemis aan een predikant groot. Op onderstaande link is een brief te vinden waaruit dit blijkt

 

  Auteur: Nico Eigenhuis