PALMENTUIN – graf

PALMENTUIN – graf

← Terug

PALMENTUIN – graf

Achter het presidentieel paleis in Paramaribo ligt de Palmentuin. Achterin verstopt ligt het graf van Siekea Tonckens, een soort heuvel met een gemetselde trap naar boven. Bovenop de heuvel ligt een eenvoudig graf met een gietijzeren hek eromheen. De letters op de steen zijn moeilijk te lezen:

Siekea Anna de Haas (1849-1896)

SIEKEA ANNA DE HAAS
GEBOREN TE OMMELANDERWIJK
2 MEI 1849
OVERLEDEN TE PARAMARIBO
10 OCTOBER 1896
ECHTGENOOTE VAN
MR. W. TONCKENS J. LZ.

Warmolt Tonckens was een telg uit het beroemde Drentse bestuurdersgeslacht Tonckens, oorspronkelijk afkomstig uit Westervelde bij Norg. De vader van onze Tonckens was dominee in Peize, zijn vrouw Siekea was de dochter van dominee Roelof de Haas uit Ommelanderwijk bij Veendam.

In 1886 werd Warmolt Tonckens als gouvernementssecretaris naar Paramaribo gehaald door toenmalig gouverneur Hendrik Jan Smidt. De heren kenden elkaar uit Assen en Groningen. Smidt was een Asser jongen die – voor hij de post van gouverneur kreeg – Kamerlid en minister van Justitie geweest was.

Twee keer werd Tonckens uit hoofde van zijn functie waarnemend gouverneur tot hij in 1896 zelf de hoogste post in Suriname kreeg.


Siekea en hun twee dochters Catharina en Alida kwamen veel later naar Suriname, namelijk pas in 1895.

Na amper een jaar in Suriname kwam Siekea te overlijden, toen ze nog maar 46 jaar oud was. Achter in de Palmentuin, die toen nog bij het Gouvernement hoorde en niet openbaar toegankelijk was, liet Warmolt voor zijn vrouw een hoge grafheuvel opwerpen. Het verhaal wil dat hij dagelijks haar graf bezocht.

dr. Alida Elisabeth (Betty) Tonckens (1882-1945), ongehuwd gebleven

In 1903 zat de ambtstermijn van Tonckens erop en keerde hij met de kinderen terug naar Nederland. Het graf in de Palmentuin bleef achter. Niemand kwam er meer naar kijken, zo lijkt het.

 

Catharina Jacomina Tonckens (1877-1965), huwde prof. dr. Friedrich August Ferdinand Christian Went.
familiefoto Tonckens in Paramaribo, 1896

 

Bron Faceboek : Wandelen met Mahieda


Warmolt Tonckens J.Lzn. (Peize, 22 november 1848 – Utrecht, 9 september 1922) was een Nederlands jurist en gouverneur van Suriname.
Leven en werk

Tonckens werd geboren als zoon van de predikant Joachimus Lunsingh Tonckens in het Drentse dorp Peize. Tonckens kwam uit een geslacht van juristen. Zo was zijn grootvader Warmolt Tonckens (1782-1865) rechter te Assen en President van het Provinciaal gerechtshof van Drenthe. Om onderscheid te maken met andere personen met dezelfde naam gebruikte hij “J.Lzn.” achter zijn naam, hetgeen staat voor “Joachimus Lunsinghszoon”. Hij promoveerde in 1873 in het Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Groningen (vanaf 1876 Rijksuniversiteit Groningen). Daarna werd hij advocaat in dezelfde stad, redacteur van de Provinciale Groninger Courant (in 1935 overgenomen door het Nieuwsblad van het Noorden), schoolopziener, plaatsvervangend kantonrechter en rentmeester van de bezittingen van de stad Groningen.

In 1886 werd hij op verzoek van Hendrik Jan Smidt, toenmalig gouverneur van Suriname, gouvernementssecretaris in Suriname. In de periode na het vertrek van Smidt in juli 1888 en de komst van de nieuwe gouverneur Maurits Adriaan de Savornin Lohman in januari 1889, was hij waarnemend gouverneur van Suriname.

In 1889 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1894 was hij tijdens het verlof van De Savornin Lohmans opvolger Titus van Asch van Wijck wederom waarnemend gouverneur van Suriname.

In mei 1896 werd Tonckens gouverneur van Suriname. Tijdens zijn verlof in 1899 werd procureur-generaal Jan Wouter van Oosterzee waarnemend gouverneur. In oktober 1902 werd Tonckens opgevolgd door de bekende waterbouwkundige Cornelis Lely.

In 1903 keerde hij terug naar Nederland, waar hij zich in Den Haag vestigde. Een waterval in de Surinaamse rivier de Coppename is naar hem vernoemd.

Tonckens trouwde op 30 mei 1876 te Peize met de predikantsdochter Siekea Anna de Haas. Zij overleed in 1896 in Paramaribo. In 1922 overleed mr. Warmolt Tonckens op 73-jarige leeftijd.

Hoewel crematies in 1922 in Nederland zeer ongebruikelijk waren, werd zijn stoffelijk overschot gecremeerd in het crematorium Westerveld in Velsen.

Zijn oudste dochter Catharina Jacomina was getrouwd met de botanicus prof. dr. Frits Went (1863-1935) en was de moeder van Frits Warmolt Went (1903-1990), die de werking van het plantenhormoon auxine aantoonde.