Operation Grasshopper

← Terug


Operation Grasshopper

       Vorige pagina

Afbeelding kan het volgende bevatten: schoenen en buitenIn 1959 werden onder regie van voormalige Surinaamse minister van opbouw Frank Essed via ‘operatie Grasshopper’ de natuurlijke rijkdommen van Suriname nader in kaart bracht. Het zou in de jaren zeventig een vervolg krijgen in het West-Surinameplan.

Eerder waren in Suriname al vanuit de lucht de nodige inventarisaties gedaan door de Nederlandse bioloog Dick Geijskes samen met de Zwitser Gerold Stahel.

Een belangrijke onderdeel van de Operatie Sprinkhaan was de ontsluiting van de binnenlanden van Suriname door de aanleg van airstrips. Toentertijd werden deze strips werden vooral gebruikt voor de zoektochten naar mineralen, waarbij luchtfotografie een belangrijke rol speelde.

De operatie staat mede ook in het geheugen gegrift omdat bij Palumeu twee van de piloten verongelukten, te weten de Pool Vincent Fajks en Rudi Kappel.

Tot Operatie Grasshopper was er in Suriname alleen luchtverkeer in de kuststrook vanuit luchthaven Zanderij en later Moengo en Nickerie, en was de winning van bauxiet beperkt tot Moengo en Paranam. De Geologisch Mijnkundige Dienst nam het voortouw om middels de aanleg van 7 airstrips in de binnenlanden nader onderzoek mogelijk te maken naar de rijkdom aan grondstoffen elders in land.

De in 1955 opgerichte SLM van Herman van Eijk zou vanuit de door Kappel aangelegde vliegveld Zorg en Hoop de ondersteuning verzorgen. Zoals reeds gememoreerd zou Operation Grasshopper een vervolg krijgen in het West-Surinameplan.

Van de aangelegde airstrips wordt tot op de dag van vandaag dankbaar gebruik gemaakt voor het maken van binnenlandse trips in Suriname.

 

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis