Minister-President Mopurgo

Minister-President Mopurgo

← Terug

Minister-President Mopurgo

De naam Mopurgo is in Suriname verbonden aan de journalistiek. Hierdoor wordt weleens vergeten dat er een Mopurgo ook als minister-president actief was, al was dat maar kortstondig.

Alfred Johan Morpurgo (1899–1973) komt uit een geslacht dat zich al enkele generaties lang bezighield met het in Suriname uitgeven van nieuwsbladen en kranten. Zijn vader David Simon Goedman Morpurgo was tot zijn overlijden in 1908 redacteur van het nieuwsblad Suriname. Omdat Alfred ten tijde van zijn overlijden pas 9 jaar oud was werd de drukkerij en krant voor het symbolische bedrag van één gulden te verkocht aan Harry J. van Ommeren.

Alfred Morpurgo behaalde een onderwijzersakte maar verliet al snel daarna het onderwijs om als journalist aan de slag te gaan bij het katholieke blad De Surinamer. In 1942 begon hij een eigen drukkerij waar vanaf 1943, in de periode van scherpe censuur, zijn eigen krant Het Nieuws werd gedrukt.

Van 1958 tot 1963 was Morpurgo in het kabinet-Emanuels vice-premier en minister van Onderwijs en Volksontwikkeling namens de katholieke PSV. Zijn onderwijsverleden kwam hem hierbij goed van pas. In die tijd zou hij in 1959 optreden als waarnemend minister-president van Suriname.

In 1960 werd begonnen met de bouw van de stuwdam in de rivier de Suriname, wat leidde tot het meer dat nu bekendstaat als het Brokopondostuwmeer. Rond dat jaar schreef Morpurgo een boekje met de titel Brokopondo, een plan en een klank in Suriname.

  Auteur: Nico Eigenhuis