Max Revoet in LPI

Max Revoet in LPI

← Terug

Max Revoet

Vijf jaar voordat vakbondsman Doedel in ’s Lands Psychiatrische Inrichting werd geïnterneerd overkwam een jongeling dezelfde straf. Bedoeling was dat hij er slechts een paar maanden zou verblijven, maar de gevolgen bleken levenslang.

De in 1909 geboren broodventer Max Revoet moet de gevolgen van de eerste crisisjaren in Suriname aan den lijve hebben ondervonden. Gouverneur Rutgers (1884 –1966) had er na zijn aantreden in 1928 zijn handen vol aan en liet zich bijstaan door procureur generaal Frans van Haaren (1886-1945). Na de demonstraties in 1931 onder leiding van Doedel en de hierna volgende hongeroproer die met geweld werd neergeslagen stond de zaak op scherp.

Max Revoet zou in 1932 zijn ongenoegen over de gang van zaken kenbaar maken door op een muur de tekst “Weg met Van Haaren” te kladden. Die nam de zaak hoog op en liet Max Revoet interneren in ’s Lands Psychiatrische Inrichting. Hij kreeg hierbij als straf de taak om op Houttuin dwangarbeid te verrichten.

Bij het werk op Houttuin kwam tijdens de werkzaamheden een kiepauto op het been van Max Revoet terecht. Hij leverde hem een stevige kwetsuur aan zijn onderbeen op, maar hij werd door de opzichter als simulant aangemerkt en moest doorwerken. Max zou hierna van de pijn bezwijken tijdens het werk en werd pas na enkele dagen overgebracht naar Fort Zeelandia, vanwaar hij direct werd doorgestuurd naar het Militair Hospitaal.

De verettering van de wond van Max bleek zo ernstig dat hij direct moest worden geopereerd. Hierna moest hij twee maanden in het ziekenhuis blijven en zou er niet alleen fysiek maar ook geestelijk gebroken uitkomen. Na zijn verblijf in het hospitaal was zijn opsluitingsperiode voorbij. Max Revoet werd in een zorgelijke conditie thuisbezorgd bij zijn armlastige moeder Helena aan de Verlengde Hoogestraat, in de wetenschap dat hij nimmer meer de oude zou worden.

Praktizijn Samson liet hierna weten dat het verrichten van dwangarbeid enkel en alleen aan geoefende arbeiders kon worden overgelaten, omdat het werken met bijl, houweel en houwer anders vragen was om ongelukken. Van Haaren bleek hierna weinig opgestoken te hebben van deze ongelukkige gang van zaken. Bij de oproer ten tijde van De Kom was hij verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden dat een aantal slachtoffers eiste.

De foto betreft een melkboer anno 1925

  Auteur: Nico Eigenhuis