Maripaston

Maripaston

← Terug
Maripaston
Aan de plaats Maripaston is de Surinaamse marron-evangelist Johannes King verbonden, die er een geloofsstrijd uitvocht met zijn broer Adrai. Er is over de plaats nog een verhaal te vertellen, dat ons brengt bij de zoektocht naar El Dorado.
Johannes King (1830–1898), die behoorde tot Matawai -marrons, werd in 1861 gedoopt tot lidmaat van de Evangelische Broedergemeente. Hij legde zich toe op de zending onder zijn eigen volk, waarbij hij een fel bestrijder werd van de Gaan Tata-cultus. Dit bracht hem in in conflict met zijn oudere halfbroer Noah Adrai, de Granman der Matawai. Zijn ervaringen legde hij vast in het werk Torie vo Maripaston.
We komen Maripaston hierna in 1879 tegen als bestemming voor het stoomschip El Dorado, dat in die tijd ook op Broko Pondo vaart. Het schip heeft dan de toestemming van de gouverneur om af te wijken van de gebruikelijke gang naar Boven-Suriname, en de nieuwe bestemming geeft aan dat ook te Maripaston goud gevonden moet zijn. De goudwinning in de regio zorgt er hierna voor dat in 1883 er ter plaatse een politiepost nodig is.
Maripaston komt opnieuw in beeld ten tijde van de Saramacca-expeditie in 1902. Het is de plaats waar het expeditie-materiaal is verzameld voor de verdere reis stroomopwaarts. De expeditie staat onder leiding van A.J. Van Stockum (1864-1935), die in 1904 zijn dagboek van de expeditie zou uitbrengen met de subtitel ‘Een ontdekkingstocht in de binnenlanden van Suriname’
Hoewel Maripaston de afgelopen jaren is uitgemijnd voor de grootschalige goudwinning is er in het gebied rond Maripaston nog altijd sprake van goudvondsten.