Kuhn

Kuhn

← Terug

Kuhn

Ten tijde van de komst van Johannes van den Bosch naar Suriname schreef Kuhn een boek over de toestand der slaven in Suriname. Er werden in die tijd al de nodige kritische boeken over de slavernij in Suriname geschreven maar Kuhn onderscheidde zich van de anderen door zijn achtergrond; hij was medicus.

Kuhn werkte sinds 1816 in Suriname en was naast chirurgijn onder andere ook verantwoordelijk voor de hospitalen . Het medisch toezicht in Suriname kwam in 1781 op initiatief van Texier tot stand met het Collegium Medicum, een toezichthoudend orgaan met namens de Raad van Politie Lemmers als eerste voorzitter, en daarnaast dokters, chirurgijns en apothekers.

Kuhn schreef in 1828 in zijn “Beschouwing van den toestand der Surinaamsche Plantagieslaven” kritisch over hun huisvesting, behandeling, straffen, voedsel en kleding. Aan het slot van het werk is het Reglement voor chirurgijns toegevoegd.

Het boek bevat ook een afbeelding van een waterzuiveringsvat en twee plattegronden voor een plantageziekenhuis. Het lijkt hiermee ook een blauwdruk te bevatten voor de inrichting van de plantages zoals die in Suriname nadien werden aangelegd.

De anno 1832 overleden Kuhn was ridder in de orde der Nederlandsche Leeuw

  Auteur: Nico Eigenhuis