Korps Brandweer Suriname

← Terug

Korps Brandweer Suriname

       Vorige pagina

Van oudsher is brand in Suriname een teken van verzet en opstand. Denk hierbij aan de grote brand 1832 door “Codjo de brandstichter”, waaraan elders op Fosten aandacht aan is besteed. De mogelijkheden ter voorkoming en bestrijding van brand waren van oudsher beperkt, maar inmiddels beschikt het Korps Brandweer Suriname over het nodige personeel en materiaal.

foto van Nico Eigenhuis.Bij brand in Suriname beschikte men in vroeger tijden over weinig adequaat blusmateriaal. In de beschrijving van de Grote brand in 1821 door H. Uden Masman wordt dan ook gesproken over het gedurig dragen van water ten einde te blussen, en het preventief neerhalen van panden, maar het mocht destijds weinig baten.

Bij de herbouw van het stadsdeel dat in 1821 werd getroffen werd vanuit deze ervaring uit voorzorg een plein vrij gehouden om bij een volgende brand de schade beperkt te kunnen houden, het Vaillantsplein, vernoemd naar de toenmalige gouverneur.

Ook werd er bij de herbouw rekening gehouden met de brandbaarheid van het gebruikte materiaal. Het blusmateriaal waarover men vroeger beschikte was primitief, en bestond uit handmatig te bedienen pompen, waarbij het water uit kanalen en kreekjes gebruikt werd, die juist in de droge tijd lage waterstanden kennen.

De eerste in Suriname gebruikte bluswagens zijn te bewonderen in het museum Fort Nieuw Amsterdam.

Het huidige Korps Brandweer Suriname heeft als missie dat het dient, helpt bij en beschermt tegen brand, ongevallen en rampen. Het Korps is belast met de preventieve en repressieve brandveiligheid en de ondersteuning bij rampenbestrijding en andere vormen van openbare ordeverstoring en crisisbeheersing. Zij vormt een onderdeel van de totale veiligheidsketen.

Er wordt meer dan ooit aandacht gegeven aan brandveiligheid, brandpreventie, brandbestrijding, brandbeheersing, crisis en rampenbeheersing.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis