Joost Jansen Ir.

Joost Jansen Ir.

← Terug

Joost Jansen werd op 18 december 1930 (1930 – 2017) geboren in Commewijne op de plantage Peperpot waarvan zijn grootvader en daarna zijn vader directeur waren. Na een bijzonder fijne jeugd op de plantage, vertrok hij in 1947 voor verdere studie naar Nederland. In 1950 begon hij met zijn studie mijnbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daar leerde hij Flory kennen, trad in 1956 in het huwelijk met haar en na afronding van de studie keerde hij met haar terug naar zijn geboorteland in 1958.

Daar trad hij meteen als veldgeoloog in dienst van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) van Suriname. Zijn grote passie was het veldwerk in het oerwoud waar hij wel 220 dagen per jaar verbleef. Hij hield van de verkenningstochten met de veldploegen en genoot van de avonden in het kamp als de arbeiders rondom het kampvuur samenkwamen en hun verhalen vertelden. Dan voelde hij zich pas thuis. Het is tijdens een van deze veldwerken dat onder zijn leiding de bauxietvoorkomens van het Bakhuisgebergte zijn ontdekt.

In 1966 ging Joost werken bij de geologische dienst van Suralco. Deze maatschappij was juist bezig met een grootschalig exploratieprogramma in het Nassau- en Lelygebergte, maar ook de Oostelijke kustvlakte en het gebied rondom Lelydorp-Onverdacht werden systematisch afgeboord.

Zelf heeft Joost ook drie jaren op Moengo gewoond met zijn gezin. Hij ontwikkelde zich ook tot een van de beste bauxietgeologen van het land. De bauxietexploratie voerde Joost wederom door zijn geliefde oerwoud waar hij zijn grote kennis van flora en fauna kon uitbreiden.

In zijn vrije tijd trok hij vaak met zijn goede vriend Frans Bubberman (toenmalig hoofd van LBB) erop uit om diverse archeologische opsporingen te doen.

Na de exploratiewerkzaamheden kreeg Joost de leiding over het plannen en bewaken van de verschillende mijnbouwactiviteiten van Suralco in Lelydorp en Moengo. Met name de begraven bauxietafzettingen van Lelydorp vereisten de gecompliceerde inzet van grote machines zoals de 1350 dragline en slurryfier om de bedekkende lagen te verwijderen.

Het Alcoa management in Pittsburgh raadpleegde hem veelvuldig vanwege zijn grote kennis en kunde. In deze functie is hij enige jaren mijn leidinggevende geweest toen ik ook werkzaam was bij Suralco. Hij was een bijzonder plezierige baas, vol met allerlei tori’s uit het binnenland en ik heb heel veel van hem kunnen leren.

In 1990 is Joost met Flory naar Jamaica verhuisd waar hij werkzaam was bij Jamalco, een Jamaicaans bauxietbedrijf. Natuurlijk miste hij het Surinaamse oerwoud heel erg, maar vanwege zijn avontuurlijke geest schafte hij een zeewaardig zeiljacht aan waarmee hij tochten rondom Jamaica en de Bahama’s ondernam.

Ir Joost Janssen is op 24 oktober 2017 in Nederland overleden. Hij was in leven één van de voornaamste mijnbouwkundigen/geologen in de bauxietindustrie van Suriname.