Johannes van Keulen

Johannes van Keulen

← Terug

Johannes van Keulen

De eerste avonturen aan de Wilde Kust werden ondersteund door wat men destijds paskaarten noemde, detailleerde kaarten van de te bezoeken gebieden. Eind 17e eeuw was op dit terrein Johannes van Keulen actief. Zijn nakomelingen zouden nog generaties lang actief zijn onder de naam Johannes van Keulen en Zonen.

Johannes (Joannes) van Keulen (1654 –1715) werd in Deventer geboren als zoon van een horologiemaker. Zijn vader maakte instrumenten voor de tijdsbepaling op zee, gebaseerd op het werk van Christiaan Huygens.

In 1678 vestigde hij zich in Amsterdam waar hij trouwde hij met Louysje Laurend Coerte en datzelfde jaar werd hun zoon Gerard van Keulen geboren.Op zijn kaarten noemt hij zich Boek & Zee-kaartverkoper, later ook Graden-boogh Maker.

In 1680 kreeg hij een patent van de Staten van Holland en West-Friesland om zee-atlassen en scheepsgidsen te mogen drukken. Zijn gidsen bevatten naast kaarten en kustprofielen ook reisbeschrijvingen die door zeelieden werden gebruikt voor navigatie.

In 1680 verscheen ook direct de eerste atlas: De Zee-Atlas ofte Waterwerelt. Van Keulen verkreeg in september 1682 het octrooi om koperplaten uit de werkplaats van Willem Blaeu die in zijn bezit waren gekomen opnieuw te bewerken. Hij produceerde samen met Claes Jansz Vooght de Nieuwe Lichtende Zee-Fakkel; een vijf delen tellende atlas.

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis