Johann Gottlieb Engel

Johann Gottlieb Engel

← Terug

Van Engel

De Surinaamse geschiedenis kent vele wonderlijke levensverhalen. Hieronder dat van de in Ghana geboren Quassie die tot de ongelukkigen behoorde die als tot slaaf gemaakten vanuit het fort El mina de oversteek maakte naar Paramaribo. Aldaar kwam hij in handen kwam van J.F. Engel.

J.F. Engel, voluit Johann Gottlieb Engel, was in Suriname verantwoordelijk voor een aantal manumissies. Zo zou hij in 1817 om humanitaire redenen zorgdragen voor de manumissie van Diana met als getuige Antje van Halfhide. Ook Quassie zou door hem worden gemanumitteerd, waarschijnlijk rond de tijd dat hieraan als voorwaarde werd gesteld dat betrokkene eerst werd gedoopt. Quassie ging hierna door het leven als Johannes Quassie van Engel.

In 1834 overleed J.G. Engel, en zou zijn ‘eigendom’ in handen komen van diens erven en ook Quassie. Johannes Quassie van Engel zou hierna op zijn beurt ook zorg dragen voor een serie manumissies. Bij een groot aantal van de manumissies werd in 1840 de familienaam Van ter Hunnepe toegekend.

Een van de gemanumitteerden betrof in 1840 Quassiba, die zou trouwen met Johan Quassie, waarna op zijn verzoek haar naam werd gewijzigd naar Maria Van Engel, al zou ze vooral bekend worden als Maria Quassiba van Engel.

Er waren er in die periode meer van wie de naam werd gewijzigd naar Van Engel; zo werd o.a. Coba gemanumitteerd, de dochter van Jeannette, onder de naam Jacoba Maria van ter Hunnepe. In 1842 zou op verzoek van Johan Quassie ook haar naam worden gewijzigd, en wel in naam Jacoba Maria van Engel.

Johannes Quassie van Engel bleek ondernemend van aard en zou ook grondeigenaar worden. Na het overlijden van Johannes Quassie van Engel zou in 1851 het gouvernements-besluit worden aangekondigd inzake zijn eigendom “De Nieuwe Aanleg” aan de Rijweg naar Kwatta.

Meer over Quassie is te lezen in de publicatie Van “sowt’ watra nengre” tot grondeigenaar “Johannes Quassie van Engel, stamvader van de familie Van Engel”, door Edith van Engel en Jean Jacques Vrij. Wi Rutu : tijdschrift voor Surinaamse genealogie Wi Rutu, Vol. 4, No. 1 (2004), p. 30-45, Vol. 4, No. 1 (2004), p. 30-45 het verhaal van Engel

Onderstaande afbeelding heeft niets met bovenstaand verhaal te maken, maar met beetje fantasie zijn hierin wel Quassie en Quassiba te herkennen,

 

  Auteur: Nico Eigenhuis