Hospitaal op Jagtlust

Hospitaal op Jagtlust

← Terug

[ad_1]

  Auteur: Jacob van der Burg

EEN HOSPITAAL OP JAGTLUST.
Van Kees Heesterman, die in de oorlog vaak op Jagtlust logeerde, ontving ik onlangs uit Canada onderstaande tekening. Hij schreef: “Hierbij een tekening van het hospitaal op Jagtlust, zoals ik dat zag vanaf het balkon naast de logeerkamer waar Piet en ik een paar keer onze vakantie doorbrachten.”

Hoe lang het door Kees Heesterman getekende hospitaal op Jagtlust al bestond, valt moeilijk te achterhalen. Wel is het zo dat in de kolonie, bijna vanaf de stichting, er regels waren met betrekking tot de gezondheidszorg. Dit blijkt uit een inaugurale rede op de Rijksuniversiteit in Wageningen (dd 25 februari 1949):

“In 1688 bestond te Paramaribo reeds een Landsgasthuis voor de burgerbevolking.
De verzorging van de arbeidskrachten op de plantages heeft zich van den beginne af bezig gehouden met het verstrekken van geneeskundige hulp. Een plakkaat uit 1686, waarin de verhouding van werkgever en werknemers (toen nog slaven) op de plantages geregeld werd, bevat het voorschrift dat men, bij ziekte de arbeiders goede geneeskundige hulp diende te verschaffen.”
Hierbij moet wel aangetekend te worden dat, met betrekking tot de slaven, de gezondheidszorg er vooral op gericht was geen kapitaal verloren te laten gaan. Men zag de slaven vooreerst echt nog als investering/bezit in goederen.

Toen na de afschaffing van de slavernij contractarbeiders die plaats in kwamen nemen, kwam er in Suriname de verordening van 21 januari 1879 tot stand, waarin “de geneeskundige behandeling en verpleging der omwonenden op de plantages en gronden” nader werd geregeld. Eigenaren van plantages werden verplicht een ziekenhuis op de plantage te vestigen, dit in te richten en te zorgen voor voldoende verpleging, genees- en verbandmiddelen en voeding der patienten.”

Wanneer precies het hospitaal op Jagtlust er kwam is dus niet duidelijk. Het moet er in ieder geval in 1897 al gestaan hebben, want toen verscheen een advertentie in de krant waarin een hospitaalopzichter voor Jagtlust werd gevraagd.

Veel nieuws over het hospitaal vind ik verder niet, behalve onderstaand berichtje uit 1930.
“Op één der kostgronden van Plantage Jagtlust had in de afgelopen week een droevig ongeval plaats. Een Br. Indische jongen van 9 jaar speelde met een jachtgeweer dat geladen was. Het schot ging af met het treurig gevolg dat hij de volle lading kreeg in zijn kaak die zo goed als weggeschoten werd. Hij is opgenomen in het hospitaal van plantage jagtlust door Dr. de Miranda. Zijn toestand is voor het ogenblik gunstig te noemen, doch hersteld zal hij ergerlijk verminkt wezen.”

 

Wanneer het hospitaal werd opgeheven, is ook niet duidelijk. In ieder geval voor november 1949, getuige volgend krantenartikel.
“11-11-1949. Morgen zal het Theater Jagtlust, ondergebracht in het voormalig Hospitaal geopend worden.
Bij de opening zal een dubbel programma vertoond worden, n.l. Song of Mexico en de muzikale cowboyfilm Home in Oklahoma. Zondag wordt de Hindustaanse film Doosri Shado gespeeld. Voorlopig zullen op Zaterdag, Zondag en Woensdag voorstellingen gegeven worden.”

Toekomstige bewoners van Jagtlust behoeven niet te vrezen voor hun gezondheid, want binnenkort is er een overvloed aan medische hulpkrachten op het terrein.

Jacob van der Burg.


[ad_2]
Plantage Jaglust
  Auteur: Jacob van der Burg