Het tandem

Het tandem

← Terug

 

Het tandem

In Suriname zouden een voormalige slavin en een gouverneursvrouw begin 20ste eeuw samen invulling geven aan zowel het sociaal werk als de vrouwenemancipatie. Het werk van deze Margaret Ann Muller-Douglas en de Baronesse Anna van Asbeck-Kluit in Suriname is bij weinigen bekend,

Margaret Ann Douglas (1854-1923) was een van de drie kinderen die planter James Douglas kreeg met zijn huisbediende, de slavin Dasiana (1828-1923). Dasiana werd in 1855 gemanumitteerd en haar dochter –die als slavennaam Margueritte had- droeg vanaf dien de naam Margaret Ann Donglas. In 1867 -na de emancipatie- zou Dasiana regelen dat al haar kinderen de naam Douglas kregen.

Margaret Ann zou met haar gouvernante Liza Underwood naar Engeland afreizen waar ze haar opleiding genoot. Na haar terugkeer in Suriname trouwde ze met Julius Eduard Muller (1846-1902) de geestelijk vader van Suriname’s goudlijn.Vanaf 1892 was Margaret Ann lid van de Vereeniging Liefdewerk . Hiernaast behoorde ze tot de toezichthouders op ’s Landsgrond Boniface. Ze nam hierna nog meer bestuurstaken op zich. Zo behoorde ze tot de toezichthouders op leprozerie Groot Chatillion en was jarenlang lid van de Voogdijraad. Tot slot was ze vanaf de oprichting van 1912 tot aan haar overlijden directrice van de Vereeniging Huisarbeid.

Anne Marie Jeane Henriette -Anna- Kluit (1860-1927) groeide op in een Leids gezin en kreeg in het Duitse Dresden een muziekopleiding. Ze werd na afronding hiervan een succesvol pianiste. In 1888 trad ze in het huwelijk met Willem Dirk Henrik baron van Asbeck. Van Asbeck werd zowel naar de Oost als de West uitgezonden.

In 1898 verzorgde Anna in Nederland een piano concert bij de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid die werd georganiseerd door de op Ambon geboren Geertruida Adriana Tromp (1863 –1951). Hierbij werden ook Indië en Suriname gepresenteerd en mede naar aanleiding van deze tentoonstelling werd de Vereeniging Oost en West opgericht, met als doel de band tussen Nederland en de koloniën te versterken.

Van 1911 tot 1916 werd Van Asbeck gouverneur in Suriname. Zijn vrouw Anna werd er zeer actief in de liefdadigheid. Zo richtte ze de Vereeniging Huisarbeid op waarvan Margaret Ann Douglas de directrice werd. Door deze vereniging werd de Afdeling Suriname van de tentoonstelling de Vrouw 1813-1913 voorbereid, met o.a. aandacht voor keukenwerk en inlandse kunstnijverheid.

Anna van Asbeck-Kluit deed in Suriname ook een inzameling voor de aanschaf van een pletmachine voor de vlechtindustrie en voor het groene kruis. Ze werd in Suriname de beschermvrouw van het Comité tot bevordering van de toonkunst en zou ook nadat ze Suriname had verlaten nog bijdragen leveren aan de diverse liefdadigheidsorganisaties in het land, tot haar plotselinge overlijden in 1927 in Madrid.

Op de afbeelding Anna Kluit

 

  Auteur: Nico Eigenhuis