Het slavenschip Leusden

← Terug

Het slavenschip Leusden

       Vorige pagina

Onderzoekers die menen dat het allemaal wel wat meeviel met die slavernij, richten zich vaak op één argument van hun “tegenstanders” en zetten hier vraagtekens bij. Lukt het ze een deuk te schieten in dat ene argument dan wordt geconcludeerd dat alle verhalen over die slavernij met een korrel zout genomen moeten worden.

En als de onderzoeker zelf niet die conclusie trekt dan is er altijd wel iemand die in de populaire pers met de conclusies op de loop gaat. Zeker als de mening komt van een wetenschappelijk geschoold onderzoeker.

Een voorbeeld is het percentage slaven dat de overtocht van Afrika naar Suriname niet overleefde. Toen critici kwamen met een percentage van 15%, werd daar door andere onderzoekers meteen tegenover gesteld dat het percentage omgekomen bemanningsleden net zo hoog lag.

Alsof daarmee ook alle omstandigheden rond het verblijf op een slavenschip wel mee zouden vallen. Er vielen trouwens ook slachtoffers onder de slaven, die niet het gevolg van ziektes of ondervoeding waren.
Iets dergelijks is het geval bij de laatste reis van het slavenschip Leusden in 1738.

Op 1 januari van dat jaar verging voor de monding van de rivier de Marowijne dit slavenschip. Door een navigatiefout van de kapitein, die meende bij de Surinamerivier te zijn aangekomen, liep het schip aan de grond.

Het schip kapseisde, de slaven die net aan dek gelucht werden, werden teruggedreven in het slavenruim, waarna de bemanning die vreesde dat zij zich op haar zouden wreken, de luiken dichtspijkerde. Van de 716 in Afrika ingescheepte gevangenen, kwamen er slechts 16 in Paramaribo aan, 664 verdronken in het dichtgespijkerde ruim en 20 waren onderweg al overleden.

Deze geschiedenis is lang onbekend gebleven. Pas in 2011, toen de Surinamer Leo Balai over deze geschiedenis een proefschrift schreef, werd er meer aandacht aan besteed. Toch is het, ook in Suriname, bij veel mensen niet bekend.

 

 

  Auteur: Jacob van der Burg

 

Titel: Het slavenschip Leusden
Auteur Leo Balai

368 pagina’s
ISBN  9789057307294