Henriette Louisa Neral

Henriette Louisa Neral

← Terug

[ad_1]

  Auteur: Nico Eigenhuis

 

Henriette Louisa Neral

 

In 1855 werden vond de manumissie plaats van de in 1807 geboren Louisa en haar tienjarige zoon Frederik afkomstig van plantage Mijn Vermaak. De bijbehorende vergoeding werd betaald door de toenmalige gouverneur, en hij had hiervoor een bijzondere reden.

 

Jhr. Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt (1806-1857) was een Nederlands koloniaal bewindsman. Hij werd in 1820 aangesteld tot cadet bij de militaire school te Semarang en in 1823 bevorderd tot 2e luitenant. In 1829 werd hij 1e luitenant en 1832 adjudant van gouverneur-generaal Johannes van den Bosch, die eerder in Suriname actief was. Hierna werd hij resident van Bagelen.

 

In 1837 trouwde hij met Wilhelmina Jodoca van Laren en het echtpaar kreeg acht kinderen. Nadat hij in 1850 wegens ziekte naar Nederland was gekomen, werd Von Schmidt auf Altenstadt in 1852 benoemd tot gouverneur van Suriname. Met hem reisde zijn gezin af naar Suriname, waarvan de bovengenoemde Louisa huisbediende werd.

Onder het bestuur van Von Schmidt auf Altenstadt werd het slavenreglement gewijzigd, waarbij het vervoeren van slavenmachten van gesloopte plantages naar elders zonder vergunning verboden werd, en het geven van premies voor de invoer van slaven van de West-Indische eilanden ingetrokken. Tevens kwamen onder zijn bestuur de eerste immigranten uit Madeira en een klein aantal Chinezen uit Java.

 

Hij raakte als gouverneur onder de indruk van het werk van de Afro-Surinaamse medicus Adolf Frederik Gravenberch (1811-1906). Samen met andere ingezetenen zorgde hij er voor zijn benoeming tot arts en bij Koninklijk Besluit honoris causa van 1855 werd aan Gravenberch toegestaan om de medische praktijk in Suriname uit te oefenen.

Voor wat betreft de manumissie van Louisa geldt dat de echtgenote van de gouverneur, Wilhelmina Jodoca van Laren erg onder de indruk moet zijn geweest van de hulp die ze bood bij de verzorging en opvoeding van de gouverneurskinderen. Louisa werd gevraagd om met het gezin mee te reizen naar Nederland, en zou bij haar manumissie een naam krijgen die was afgeleid van die van de gouverneursvrouw. Haar naam na de manumissie, Neral is dan ook een omkering van de naam Laren.

Ze zou overigens niet de enige Surinaamse met die naam blijven. In 1927 trad een Henriette Louisa Neral in het huwelijk met Hendrik Elsperman. Ze was vast een nazaat van ‘onze’ gemanumitteerde. Henriette Louisa Neral was overigens niet de enige huisbediende die in Suriname door een gouverneur werd gemanumitteerd. Eerder overkwam dit in 1845 Johanna Evertina Lande en in 1850 Martha Flora Janga.

Onderstaande afbeelding betreft voor de goede orde niet Henriette Louisa Neral.

  Auteur: Nico Eigenhuis

[ad_2]