Heidelberger

Heidelberger

← Terug

 

Heidelberger

Voor de streekplanning van het Brokopondogebied werd in 1958 een ervaren Nederlandse planoloog ingezet. Hij moest zich om zijn werk te kunnen doen alleen eerst nog even bekwamen in het woudlopen.

Ir J. Heidelberger was de hoofdarchitect van de in Arnhem en Winschoten gevestigde NHM. Hij was in Nederland betrokken bij de ontwikkeling van Noord-Oost Groningen.De NHM had niet alleen in Nederland ervaring opgedaan, maar liet zich al in de jaren 20 laten nspireren door de bosbouw in Duitsland, waaronder in het Heidelberger Stadswald bij de Duitse plaats Heidelberg.

Heidelberger kreeg de schone taak om zich direct te buigen over de mogelijkheden ter plaatse op het gebied van landbouw, visserij, houtindustrie en recreatie. Hiermee kwam ook een oude droom in beeld van het verleggen van plantages van de kuststrook naar de Surinaamse binnenlanden.

Ten tijde van zijn komst was er nog geen weg vanuit de bauxietfabriek te Paranam, en ook geen hoogspanningsleiding vanuit de aan te leggen waterkrachtcentrale. Wel was het tracé hiervoor reeds uitgezet.

In het gebied rond de Marechal-kreek werden grote mogelijkheden gezien voor landbouw en recreatie. Ook jungletrips vanuit Marechal zouden aantrekkelijk zijn voor toeristen. Heidelberger werd bij zijn inspectie in het gebied vergezeld door A. May.

De Nederlandse Heide Maatschappij had voor Suriname dochtermaatschappij Lareco opgezet waarbij Surinaamse jongelingen werden opgeleid voor cultuurtechnische en bosbouwkundige functies. Enkele van ze kregen hun opleiding in Nederland.

Na zijn werk in Suriname zou A.L. Heidelberger ook de recreatieve voorzieningen in het Nederlandse Drenthe ter hand nemen.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis