Het grootste vliegtuig ter wereld.

← Terug

Het grootste vliegtuig ter wereldbezoekt Suriname

In februari 2010 kreeg Suriname bezoek van het grootste vliegtuig ter wereld. Onder grote belangstelling landde het toestel, een Antonov, op de luchthaven. Hennah Draaibaar deed bij de NOS in Nederland verslag over deze gebeurtenis.

Dit waren haar woorden.
“De stem van de journalist sloeg over toen hij aankondigde dat het grootste vliegtuig ter wereld op de luchthaven Johan Adolf Pengel was neergestreken. Suriname is in de ban van het toestel, waar zes tot acht touringcars in kunnen. Het Oekraïense vliegtuig, de Antonov An-225, heeft een lengte van 84 meter, zes motoren en een spanwijdte van 88 meter. Het is een vrachtvliegtuig dat momenteel vracht vervoert die nodig is voor het opzetten van een raffinaderij in Sao Paulo.

Suriname had de eer om het vrachtvliegtuig te ontvangen, omdat het land in het hele Caribische gebied de grootste landingsbaan heeft. Deze landingsbaan is in de tweede wereldoorlog aangelegd door de Amerikanen om hier de grote Amerikaanse transportvliegtuigen te laten landen.

Op bijgaande foto zien we tussen de wachtende hoogwaardigheidsbekleders fotografe Augusta Curiel en haar zuster Anna.

Duizenden Amerikanen verbleven tijdens de oorlog in Suriname”.

Tachtig jaar eerder, in 1931, was het grootste vliegtuig uit die tijd ook op bezoek geweest in Suriname. Nog veel meer toeschouwers dan in 2010 waren toen aanwezig omdat het vliegtuig “landde” vlakbij Paramaribo op de Surinamerivier. Dat grootste vliegtuig was namelijk een watervliegtuig, de Dornier Do X.

Nadat de komst een aantal keren was afgelast vond de aankomst uiteindelijk plaats op 18 augustus 1931. In de Surinamer verscheen een uitgebreid verslag.

Hoewel het toestel pas rond half vijf werd verwacht, begaf een grote stoet belangstellenden zich al vanaf drie uur richting Combé, waar op een vliegveldje de officiële ontvangst van inzittenden van het toestel zou plaatsvinden. Het vliegveld, gelegen aan de Mahonielaan, was in feite een helling aan het water met daarachter een veldje met een paar loodsen.

Kleine watervliegtuigen konden hier op eigen kracht aan land komen en doorrijden naar een plek voor stalling en onderhoud.
Op het vliegveld was het een drukte van belang. Autoriteiten van allerlei slag waren aanwezig. Ook de Duitse kolonie liet zich niet onbetuigd. De verslaggever verbaasde zich over het grote aantal Duitsers dat kennelijk in Suriname woonde! Rond half vijf klonk er geronk uit het Noorden en binnen enkele minuten dook het “monster” op boven Ma Retraite. Erg groot leek het toestel in de lucht niet.

Dit veranderde toen de machine eenmaal geland was en er bootjes langszij kwamen om autoriteiten aan boord te brengen om commandant Ham met zijn bemanning te verwelkomen. De officiële ontvangst vond aan wal plaats in aanwezigheid van de `gouverneur, de Duitse Consul en het bestuur van de Duitse Vereniging.

Tot heel laat die dag werden aanwezigen in de gelegenheid gesteld het vliegtuig te bezichtigen. De verslaggever bleef zich verbazen over de afmetingen en inrichting.

Hetgeen aldus werd verwoord:
“Lengte 42 meter (d.i. 2 meter meer dan de pastorie aan de Gravenstraat), hoogte 10 meter (d.i. een drieverdiepingsgebouw hier in de stad). In de hal binnenkomend heeft men links en rechts salonnetjes en suite, gemeubileerd met gemakkelijke fauteuils. Het perspectief in deze ineenlóopende vertrekken is reeds aanstonds verbluffend. Oordelend naar wat men buiten zag, verwacht men niet zulk een diepte. Nog sterker wordt het als men achter het laatste salonnetje naar boven klimt en op de staart komt te staan. Dan blijkt deze staart nog van een beduidende lengte te zijn en komt men tot de ontdekking, dat de staartvleugels de grootte hebben van de vleugels van een gewoon vliegtuig. En van vleugels gesproken.

Onder de vóórvleugels kan men zich verplaatst wanen onder de overkapping van een plantageloods. En vóór het vliegschip staande ontwaart men dat de dikte van de vleugels voldoende is om een man, die juist uit een luikje te voorschijn komt, de kans te geven er bijna rechtop in te staan. Zoo komt men van de eene verrassing in de andere bij dit technisch wonder, dat zich moeilijk in één blik laat omspannen. Behalve de passagiersverblijven vindt men er toiletgelegenheden, een keukentje, een radio-kamer (met peiltoestel) en opslagplaatsen voor benzine en vracht”.

De volgende dag, rond half negen vertrok het toestel weer. De zuiging tijdens het vaart maken op de rivier deed de marinetrap overstromen met een “sponsachtig bruin schuim”, waardoor kijkers zich ijlings uit de voeten moesten maken. Eenmaal opgestegen maakte het toestel een ruime bocht boven Meerzorg en verdween als een stipje richting Trinidad.

Hoewel er nog twee dezelfde toestellen zijn gebouwd, is de Dornier Do X nooit een commercieel succes geworden. Het toestel dat Suriname aandeed kreeg al in 1934 een plaatsje in het luchtvaartmuseum van Berlijn en werd verwoest bij een geallieerde luchtaanval op Berlijn in 1943.

Landing van een Antonov An-225

  Auteur: Jacob van der Burg