Graman Abone

Graman Abone

← Terug

Abone

Een van de weinige granman’s waarnaar in Paramaribo een straat is vernoemd is Granman Abone, groot-opperhoofd der Matuariers.

L. Abone is geboren in 1915 en verkreeg zijn benoeming en zegening tot granman in 1950. Zijn installatie door gouverneur Klaasesz vond plaats in het Gouverneurs-paleis, in aanwezigheid van de Regeringsraad en andere notabelen.

Kort na zijn benoeming bezocht hij de Districtscommissaris van Groningen, drs Ed. de la Fuente in gezelschap van twee kapiteins. Hierna bezocht hij in vergezeld door groot-kapitein Nicodemus nog een DC, namelijk J. Michels met wie hij sprak over de Matuwai in het district Suriname..

Bij het bezoek van prinses Beatrix aan de plaats Kabel in 1958 zorgde granman Abone voor een spectaculaire ontvangst. In 1959 bezocht granman Abone het Prins Bernard Kampement, waar hij werd ontvangen door kolonel Beets. In 1960 ontving hij een Statendelegatie in zijn gebied te Boven Saramacca. In datzelfde jaar bezocht hij met zijn echtgenote gouverneur Van Tilburg en datzelfde jaar bezocht de gouverneur ook de Matuwai.

Vier Surinaamse Gramans arriveren in 1970 op Schiphol; persconferentie: Op de voorste rij v.l.n.r. Graman Abone, Graman Aboikoni, Graman Forster, en Graman Gazon. Daarachte een tolk, Minister Bakker,  gevolmachtigde Minister Polanen en tweee medewerkers.

 

In 1969 kreeg hij bezoek van de nieuw opgerichte bond van houtarbeiders, met wie hij van gedachten wisselde over de arbeidsomstandigheden in de houtkap. Anno 1973 kwam hij tot een overeenstemming met granman Aboikoni over de afbakening van hun gebieden.

In 1975 -het jaar van de Onafhankelijkheid van Suriname- beleefde hij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Op dat moment verkondigde Mr H. Mungra van het Ministerie van Distriksbestuur en Decentralisatie het voornemen dit te vieren met de collega granmans. Abone bleef tot eind jaren zeventig actief.

 

  Auteur: Nico Eigenhuis