Grace Schneiders-Howard

Grace Schneiders-Howard

← Terug

Grace Schneiders-Howard versus Sitalpersad

       Vorige pagina

Ze nam het op tegen Sitalpersad en delfde in hun conflict het onderspit, maar misschien was Grace Schneiders-Howard wel de morele winnaar.

George Henry Barnet Lyon (1849-1918) was de zoon van Joshua Barnet Lyon, die ten tijde van de afschaffing van de slavernij de op twee na grootste slaveneigenaar van Suriname was. Hij studeerde rechten en werd in 1891 de opvolger van Cateau van Rosevelt als hoofd immigratie. In 1902 was hij verantwoordelijk voor het bloedig neerslaan van de opstand op Mariënburg. In 1905 trouwde hij en ging in Den Haag wonen.

In 1882 werd de nog jonge Sitalpersad Doobay (1868-1923) door George Barnet Lyon geadopteerd en hij zou nadien als zijn tolk een brugfunctie vervullen voor de Hindoestaanse gemeenschap, een rol die voor hem een dubbele loyaliteit met zich meebracht. Na het vertrek van Barnet Lyon uit Suriname bleef zijn voormalige tolk, die bekend werd als Sitalpersad, een machtige positie behouden voor de Hindoestaanse foto van Nico Eigenhuis.gemeenschap met de door hem in 1910 opgerichte Surinaamse Immigranten Vereniging (S.I.V.).

Grace Ruth (Gay) Schneiders-Howard (1869-1968) kwam uit een gegoede familie en had een sociale inslag. Ze was haar leven lang op bevlogen wijze bezig met gezondheid en hygiëne in Suriname. Ze vond dat er onvoldoende werd gedaan voor de immigranten en richtte daarom zelf in 1911 een ‘concurrerende’ belangenvereniging op voor de Brits-Indische Migranten met de naam Vrijheid en Recht.

Ze beschuldigde daarbij Sitalpersad van het plegen van fraude en werd daarna wegens smaad gedurende twee maanden opgesloten.

Na haar vrijlating werd ze later als inspecteur voor de Hygiënische Dienst een belangrijk ambtenaar en in 1938 werd ze als eerste vrouw gekozen tot lid van de Staten van Suriname.

 

 

 

Auteur: Nico Eigenhuis