Findlay – David George Albert

← Terug

Findlay

       Vorige pagina

De naam Findlay is verbonden aan de krant De West. David Findlay stelde zich na de oorlog verkiesbaar voor de eerste algemene verkiezingen in Suriname. In die tijd werd de verkiezingsstrijd tot binnen het gezinsverband gestreden.

foto van Nico Eigenhuis.David George Albert Findlay (1913-1982) werkte als Griffier bij van het Hof van Justitie. In zijn vrije tijd schreef hij in de jaren dertig stukjes voor het blad De West, waarvan William Kraan uitgever en hoofdredacteur is.

In 1937 vertrok Findlay naar Curaçao, waar hij tot 1941 werkzaam was bij de Shell. In dat jaar vertrok hij met de benodigde diploma’s naar Aruba waar hij een baan in het onderwijs kreeg.

In 1943 achtte Kraan de tijd rijp om de redactie van De West uit te breiden. Hij stelde David Findlay voor om terug te keren naar Suriname om hem te komen assisteren. Na enige tijd samengewerkt te hebben, stelde Kraan aan Findlay voor de krant te kopen. In 1950 werd De West een dagblad en in 1953 werd met de ingebruikneming van een automatische pers een eigen drukkerij geopend aan de Oranjestraat (thans De Mirandastraat)
.
Vlak voor de eerste algemene verkiezingen in Suriname van 31 mei 1948 werd Findlay lid van de in 1946 opgerichte Nationale Partij Suriname (NPS). Als NPS-lid kon hij na de verkiezingen blijven zitten in de Staten.

Het dagblad De West werd in die tijd gezien als de spreekbuis van de NPS. In 1952 nam hij samen met Johan Adolf (Jopie) Pengel deel aan de Tweede Ronde Tafel Conferentie. Na een conflict met partijgenoot Pengel stapte Findlay uit de NPS en hij richtte in januari 1955 de Surinaamse Democratische Partij (SDP) op.

Bij de verkiezingen later dat jaar haalde het Eenheidsfront (bestaande uit SDP, PSV en de Partij Suriname) 11 van de 21 zetels waarmee Findlay terugkeerde in de Staten. Bij de verkiezingen van 1958 kwam de SDP niet meer terug in de Staten.

In de jaren zeventig bracht Findlay diverse boeken uit over de inheemsen van Suriname.

Hij kwam op 6 april 1982 op 69-jarige leeftijd te overlijden.

  Auteur: Nico Eigenhuis