Ferrand

Ferrand

← Terug

Ferrand

In het kielzog van gouverneur van Sommelsdijk zou zich begin 18e eeuw een groep Franse Hugenoten als planter in Suriname vestigen. De namen van een aantal plantages en straten herinneren hieraan. Onder hen was Pierre Ferrand.
De plaats Ferrand is in Frankrijk terug te vinden in de samenvoeging Clemont-Ferrand, dat in 1630 ontstond na de samenvoeging van de plaatsen Clairmont en Montferrand. Ten tijde van de herroeping van het Edict van Nantes -die godsdienstvrijheid toestond- zou in 1685 de Franse predikant Jean Ferrand zich voegen bij de Waalse gemeente Sas van Gent.

In Suriname werd Pierre Ferrand (1725-1787) eigenaar van een koffieplantage bij de Orellana kreek, dat de naam ontleent aan een Spaanse conquistador. Ferrand noemde zijn plantage Ma Retraite, in navolging van de gelijknamige plantage in Paramaribo van de latere gouverneur Jean Nepveu. Pierre Ferrand zou hierna ook de erachter gelegen suikerplantage La Paix, achter Maagdenburg aan de Surinamerivier van de familie Pichot overnemen.

In 1755 trad Pierre Ferrand in het huwelijk met de in 1732 geboren Magdalena ‘Magdalaine’ Ester Planteau, dochter van planter Pierre Planteau. Ze kregen een aantal kinderen, waaronder Jan Jaques Ferrand, die na het vertrek van de Engelsen in 1816 deel zou uitmaken van de nieuw gevormde Raad van Politie.
Een van de nakomelingen van Ferrand is Magdalena Classina Ferrand (1795-1845). Zij was de echtgenote van Carl Ernst Matzilger, de vader van Jan Ernst Matzeliger de beroemde uitvinder van de schoenzwikmachine. Jan Ernst zou opgroeien bij zijn tante, de weduwe Alexander Christie.

 

plantage Ma Retraite
plantage Ma Retraite (Dennis Lee Kong)

 

 

Plantage La Paix aan de Paulus kreek links bij het opvaren, koffie plantage 2664 akkers groot, eerste eigenaar weduwe Pichot op de kaart is te zien dat La Paix grenst aan Ma Retraite. (Dennis Lee Kong)

 

 

De weduwe Alexander Christie heette in feite Maria Jacoba Henriette Martziliger een zus van zijn vader. Deze woonde aan de Dominestraat 30 in Paramaribo, naast de beroemde gezusters Curiel die bekend waren als fotografe. Het erf Dominestraat 30 werd “Christie Djarie” genoemd. In het gebouw was de boekhandel Lachman gevestigd. Het gebouw staat op de wereld erfgoed lijst.(Dennis Lee Kong)

 

  Auteur: Nico Eigenhuis