Feinland

← Terug

Feinland

       Vorige pagina

Het Duo Feinland; de Oostenrijkse Jood Alexander Feinland en zijn vrouw Nederlandse vrouw Bep werden tijdens WOII in Suriname kort geïnterneerd omdat ze een Duits paspoort hadden. Het zou meerdere Joodse Duitsers in Suriname overkomen. De internering werd snel ongedaan gemaakt.

foto van Nico Eigenhuis.Alexander Feinland (1900-1967) woonde eerder in Duitsland en maakte deel uit van het Berliner Streichkwartet. Hij verzorgde later met zijn vrouw Bep Feinland-Bos Janszen (1896-1988) vanuit Nederland als duo optredens. In 1936 gaan ze hiervoor naar Indië.

In oktober 1938 kwamen met de SS Cottica van de KNSM naar Suriname vanwege de spanning in Europa en de Jodenvervolging. Ze richtten er hun woning aan de Hofstede Crull-laan 3A in als lokaal kunstcentrum dat ze Pro Arte noemden en brachten een gelijknamig blad uit. Ze voerden zelf muziek uit, verzorgden theaterprogramma’s, richtten een vrouwenkoor op en waren ook actief als pedagoog.

In Suriname verdiepten ze zich in de muziek en instrumenten van de marrons en inheemsen.

Ze bleven tot 1948 in Suriname wonen en keerden er in 1954 eenmalig terug voor een enthousiast ontvangen optreden met het Philharmonisch orkest bij de opening van de CCS gehoorzaal. Bep, die eigenlijk Johanna Albertine Elisabeth heette, zou later nog in Londen in een jury zitten met Jehudi Menuhin.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Auteur: Nico Eigenhuis